Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Plováčkový průtokoměr s klasifikací EEx d

číslo 5/2004

Plováčkový průtokoměr s klasifikací EEx d

Obr. 4.

Oblíbené plováčkové průtokoměry Krohne H250 se nyní dodávají také opatřené novým převodníkem M10 s klasifikací EEx d (tj. pevný závěr). Okamžitý průtok i proteklé množství se zobrazují na třířádkovém alfanumerickém displeji převodníku. K dispozici jsou dále proudový výstup 4 až 20 mA s komunikací HART, impulsní výstup a dva nezávislé binární výstupy. Vestavěné počítadlo je možné podle potřeby vynulovat prostřednictvím řídicího binárního vstupu.

Převodník se ovládá a programuje magnetickým perem bez otevírání krytu přístroje nebo přes rozhraní HART. Přístroj neobsahuje žádné pohyblivé části a poloha plováčku je snímána přímo s využitím magnetické vazby.

Plováčkový průtokoměr H250 M10 EEx d je napájen dvouvodičově z proudové smyčky 4 až 20 mA. Nejvyšší přípustná teplota měřené kapaliny je v závislosti na teplotní třídě a teplotě okolí až 200 °C.

Krohne CZ spol. s r. o., tel.: 545 532 111, e-mail: brno@krohne.cz, http://www.krohne.com

Inzerce zpět