Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Plováčkové průtokoměry společnosti Kobold

Celosvětově působící společnost Kobold Messring GmbH vyrábí široké spektrum plováčkových průtokoměrů. V minulosti čtenáře seznámila s typy vhodnými pro vodu a plyny. V nabídce ale má i průtokoměry pro oleje. Pro tyto průtokoměry řad VKP, VKG a VKM je typická kompenzace viskozity, která omezuje vliv změn viskozity oleje na přesnost měření.

 

Průtokoměry VKP

VKP jsou plastové průtokoměry s válcovou měřicí trubicí (obr. 1). Plovák je zatížen pružinou, která kompenzuje vliv viskozity. Kromě toho je opatřen clonou, která má ostré hrany, čímž se rovněž snižuje vliv viskozity na přesnost měření.

 

Tento přístroj je velmi jednoduché, a proto odolné měřicí zařízení. Odolává tlaku 1,6 MPa (16 bar) a teplotě 120 °C. Je-li průtokoměr VKP vybaven limitním kontaktem, je maximální teplota média 80 °C. Výhodou tohoto průtokoměru je možnost namontovat ho vodorovně i svisle. Je určen pro průtok oleje do 75 l/min.

 

Průtokoměr VKG

Průtokoměry VKG (obr. 2) mají plovák, jenž je veden ve válcové trubici, také zatížený pružinou. Plovák uvedeného průtokoměru je však unikátní tím, že je v něm tryska. Díky tomu a dalším konstrukčním opatřením se podařilo koncipovat zařízení pro měření a kontrolu průtoku s úplnou kompenzací viskozity pro široký rozsah viskozity a hustoty, a to i tehdy, když je průtok velmi malý. Plováky těchto přístrojů jsou osazeny permanentními magnety, které ovládají bistabilní jazýčkové kontakty umístěné na pouzdru přístroje. Tím je médium hermeticky oddělené od limitního kontaktu.

 

Unikátní tvar plováků popisovaných průtokoměrů je chráněn patentem.

 

Průtokoměry VKM

Průtokoměry VKM pracují na stejném principu jako VKG, od kterých se liší celokovovým provedením a vyhodnocovací elektronikou (obr. 3). Kovové pouzdro umožňuje použití pro tlaky až 35 MPa.

 

Naměřenou hodnotu lze u těchto průtokoměrů sledovat několika způsoby. Tím nejjednodušším je osazení přístroje limitním kontaktem. Další variantou je boční mechanický ukazatel nebo kombinace kontaktu a bočního ukazatele (obr. 3a). Vyhodnocovací elektronická jednotka získává z průtokoměru analogový signál 4 až 20 mA. K dispozici je i varianta, která má kromě analogového výstupu také místní displej zobrazující aktuální hodnotu a stav limitních spínačů (obr. 3b).

 

Kompenzace viskozity

U obou uvedených průtokoměrů činí při změně kinematické viskozity z 1 mm2/s na 540 mm2/s chyba měření i při minimálním rozsahu měření, např. 0,1 l/min, jen dodatečných 5 % rozsahu. Srovnatelné přístroje bez kompenzace vykazují při uvedené změně viskozity, a zvláště za malého rozsahu průtoků, chybu měření až 2 500 % rozsahu. Ovšem i dosavadní méně dokonalé přístroje s kompenzací viskozity, jen s pružinovým plovákem, vykazují při uvedené změně viskozity a měřicím rozsahu chybu více než 500 % rozsahu. Díky perfektní kompenzaci viskozity a dobré kompenzaci hustoty jsou uvedené průtokoměry a průtokové spínače nové generace vhodné jak pro vodu, tak i pro vysoce viskózní olej bez nutnosti změny stupnice. Speciálně pro dosud kritickou oblast měření a kontroly olejových mazacích okruhů při měnící se teplotě (změna provozního stavu) tím bylo dosaženo velkého pokroku. Hlavní oblasti použití jsou mazací okruhy obráběcích strojů, papírenských a tiskařských strojů nebo lisů a hydraulické mechanismy.

 

Kam pro další informace

Podrobnější parametry zájemci najdou v přehledu plováčkových průtokoměrů, který je součástí tohoto vydání (str. 16), nebo na webových stránkách společnosti www.kobold.com/cs.

(KOBOLD Messring GmbH)

 

Obr. 1. Průtokoměry VKP
Obr. 2. Průtokoměr VKG
Obr. 3. Průtokoměry VKM: a) s mechanickým ukazatelem a limitním kontaktem, b) s vyhodnocovací elektronikou s místním ukazatelem a analogovým výstupem