Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Plošné snímače obrazu Sensopart FA45

Plošné snímače obrazu Sensopart jsou nabízeny ve třech základ­ních provedeních. Snímač typu Colour je určen pro rozlišování barev a uplatní se nejen pro kontrolu různě zbarvených součástí, ale i pro de­tekci indikátorů LED, intenzity a zbarvení displejů apod. Snímač typu Object pro kontrolu různorodých objektů je vhodný do montážních li­nek, pro zjišťování přítomnosti svarů, k detekci komponent na deskách plošných spojů apod. Snímač typu Reader je navržen pro čtení čárových a matico­vých (DataMatrix) kódů. Tyto snímače úsporných rozměrů 65 × 45 × 45 mm lze velmi dobře inte­grovat do výrobních linek nebo kontrolních pracovišť. Jsou dodávány v provedení plug-and-play, takže se velmi snadno instalují a nastavu­jí. Snímače FA 45 jsou opatřeny čipem CCD s rozlišením 640 × 640. Mají dva programovatelné vstupy a tři výstupy, jsou vybaveny portem Ethernet a sériovou linkou RS-422. Samozřejmostí je i široká nabídka příslušenství. Snímače jsou dodávány s externím osvětlením, flexibil­ním upevňovacím systémem a připojovacími a konfiguračními kabely. Ve výbavě nechybí výstupní modul a průmyslové PC pro konfiguraci a zobrazení aktuálního stavu při práci snímače. Krytí IP65/67 a rozsah pracovních teplot 0 až 50°C dovolují snímače obrazu používat i v ne­příznivém prostředí průmyslových provozů. Snímače Sensopart FA45 se uplatní při výstupní kontrole výrobků, ve výrobních linkách nebo i v jednoúčelových strojích.

AXIMA, spol. s r. o., tel.: 547 424 024, e-mail: lpolacek@axima.cz, www.axima.cz