Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Plně kompenzovaný miniaturní převodník tlaku Pisello 21 PY

Miniaturní převodník tlaku Pisello s teplotní kompenzací měřené hodnoty má rozsah měření od 1 do 60 MPa absolutního tlaku.
 
Metoda teplotní kompenzace PromComp-Princip, vyvinutá firmou Keller, umožňuje rozdělit celý rozsah provozních teplot na malé úseky o šířce 1,5 K, jimž je přiřazena konkrétní kompenzace hodnoty tlaku. Matematickou interpolací lze velmi přesně kompenzovat výkyvy teploty až 100 K. Převodníky Pisello od firmy Keller AG dosahují touto metodou relativní nejistoty ±0,5 % z rozsahu – včetně nelinearity a hystereze −, a to v celém kompenzovaném rozsahu teplot.
 
Převodníky série 21PY se navíc vyznačují velkou odolností proti působení elektromagnetického pole, v některých parametrech až desetkrát překračující limity dané evropskými normami pro EMC.
 
Převodníky Pisello pracují s napájecím napětím od 8 do 28 V DC. Průměr převodníku je 13 mm a hmotnost pouhých 11 g. Díky těmto vlastnostem jsou převodníky Pisello optimální pro využití v tvrdých průmyslových podmínkách.
 
Keller, kancelář ČR/SR, tel.: 553 650 813, e-mail: i.garcia@keller-druck.cz, http://www.keller-druck.cz