Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

PLCopen sleduje vývoj OPC Unified Architecture

Organizace PLCopen hodlá oživit činnost svého technického výboru TC4 Communications zadáním nového úkolu s názvem IEC 61131-3 Information model in OPC UA. Reaguje tím na nové specifikace pod názvem OPC Unified Architecture (OPC UA), připravované organizací OPC Foundation. Součástí těchto specifikací jsou informační modely specifické podle úloh či odvětví, nyní vyvíjené např. pro EDD (Electronic Device Description) a FDT (Field Device Tool). Pro programovatelný automat (PLC), jako hlavní komponentu automatizačních systémů, je důležité, aby ve vertikálních informačních strukturách, které budou OPC UA značně ovlivněny, zůstal pozorovatelnou entitou. Servery OPC UA reprezentující níže položená PLC způsobem vycházejícím z normy IEC 61131-3 a budou velmi užitečné pro klientský aplikační software, např. vizualizační systémy anebo MES. Budouli informační modely vycházející z IEC 61131-3 k dispozici již v OPC UA, mohou dodavatelé PLC při vývoji serverů pro OPC UA ušetřit.
 
Cílem TC4 tedy bude definovat informační model podle IEC 61131-3 jako doplněk celkové specifikace OPC UA. Takový nezbytný informační (softwarový) model již v IEC 61131-3 existuje, je však třeba ho přebudovat podle pravidel a technických požadavků OPC UA, a to beze změny jeho věcného obsahu. Přitom bude nezbytná velmi těsná spolupráce mezi PLCpen a OPC Foundation. O konkrétních cílech, mezilehlých milnících a termínech se bude rozhodovat na zahajovací schůzce obnoveného výboru TC4 ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu letos v říjnu.
[PLCopen, 13. srpna 2008.]
(sk)