Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

PLCopen a OPC Foundation navrhujístandardní rozhraní pro MES

Organizace PLCopen a OPC Foundation zahájily spolupráci v oblasti konektivity systémů MES. Cílem je umožnit integraci provozních údajů a jejich přenosy mezi řídicí úrovní a systémem MES na základě již zavedených technik – metody OPC UA (OPC Unified Architecture; garantuje OPC Foundation) a softwarového modelu podle normy IEC 61131-3 (PLCopen). Zahajovací schůzka nově zřízené společné pracovní skupiny se konala 17. listopadu 2011 ve společnosti SAP za účasti zástupců významných producentů řídicí techniky i systémů MES, systémových integrátorů a uživatelů. Spolupracují také organizace jako ZVEI, VDMA atd.

K dosažení úplné konektivity se systémy MES je obecně třeba jednak nahradit dosadavní proprietární komunikační protokoly jednotnými mezinárodními komunikačními standardy a jednak jednotně určit význam přenášených dat. Při definování standardního rozhraní se systémy MES musí tudíž pracovní skupina určit zejména:

–   komunikační mechanismy v OPC UA,

–   společnou sémantiku přenášených zpráv.

S použitím komunikačních mechanismů vlastních OPC UA lze navzájem mezi systémy na řídicí úrovni a systémy MES obousměrně přenést jakoukoliv požadovanou zprávu. Předpokládá se, že její obsah bude dále přispůsobován v produktu (např. řídicí jednotce) podle daného projektu. U řídicích systémů programovaných podle normy IEC 61131-3 tak programátor volbou obsahu zprávy dokáže, při použití odpovídajích datových struktur a funkčních bloků, naprogramovat řídicí jednotku. Definice obsahu ovšem musí jít jěště hlouběji. S použitím jednoznačně stanovených informačních modelů je třeba specifikovat společnou sémantiku zpráv srozumitelnou všem zúčastněným objektům. Kde to bude vhodné, tam bude třeba najít nebo vytvořit generické profily s nejčastěji se vyskytujícími základními údaji a k nim pak profily odvětvové, s realizací profilů s použitím např. bloků z knihovny PLC-
open. Zde bude muset být věnována pozornost synchronizaci s aktivitami ostatních subjektů v oblasti standardizace základních údajů a obsahu rozhraní systémů MES. Očekává se, že zvolená metoda převratně změní přístup ke konektivitě v průmyslových podnicích.

[Tisková informace PLCopen, listopad 2011.]

(sk)