Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

PLC Simatic S7-1200 s rozhraními Profibus a Profinet a správou na dálku

Do řídicích jednotek Simatic S7-1200 jsou nově přidána rozhraní pro sítě Profinet a Profibus a funkce správy na dálku. S novým firmwarem verze 2.0 lze PLC řady Simatic S7-1200 použít jako řídicí uzly (I/O Controller) v síti Profinet, a tudíž připojit k PLC jednotky vzdálených vstupů Simatic ET 200. Přes vestavěný webový server s uži­vatelsky definovanými webovými strán­kami lze při použití standardního webo­vého prohlížeče sledovat stav procesoro­vé jednotky i provozní údaje. Vestavěna je i funkce archivování údajů z uživatel­ského programu za jeho běhu.
 
K připojení PLC Simatic S7-1200 ke sběrnici Profibus-DP jsou k dispozi­ci dva nové komunikační moduly. K řídicímu modulu CM 1243-5 lze připojit až šestnáct řízených zařízení (slave) s rozhraním Profibus-DP, např. distribuované moduly I/O řady Simatic ET 200, ostatní PLC sku­piny Simatic S7, operátorské panely či programovací přístroje. Naproti tomu jednotku S7-1200 s modulem CM 1242-5 lze použít jako slave na sběrnici Profibus-DP s libovolným zařízením s funkcí řídicího uzlu.
 
Ke správě PLC Simatic S7-1200 na dálku z PC nebo programova­cího zařízení jsou k dispozici nové komunikační moduly CP 1242-7, TeleService Adapter IE Basic a TeleService Module GSM. Vzdále­né stanice s PLC Simatic S7-1200 lze tak hospodárně sledovat a udr­žovat na dálku. K přístupu k řídicí jednotce ze vzdáleného PC se použije programovací prostředí Step 7 V11.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com