Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

PLC Panasonic v SPŠE Ječná

Studenti druhého ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30, budou mít od školního roku 2010/2011 na rozvrhu programování programovatelných automatů Panasonic. Ve studijním oboru elektrotechnika bude tato výuka probíhat v předmětu počítačové aplikace a v oboru informační technologie v předmětu základy automatizace a robotiky. Na pracovišti pro dva studenty bude k dispozici PLC FPX společnosti Panasonic a také dotykový operátorský panel GT01, který dovoluje nejen ovládat celou sestavu, ale zároveň sledovat přehledné aktuální informace o stavu celého projektu. Studenti budou mít možnost využívat zařízení v rámci standardní výuky ve dvou vyučovacích hodinách týdně. Na uvedené platformě mohou také zpracovat projekt pro dílčí zkoušku profilové části maturitní zkoušky. Vypracovanou maturitní práci budou obajovat před zkušební maturitní komisí.

(lb)