Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Plasty otevírají fascinující možnosti – a seznámit se s nimi můžete na veletrhu K

Svět plastů je svět fascinujících možností. Výzkum v oblasti polymerních látek, kaučuků a kompozitních materiálů je velmi intenzivní a nové objevy jsou rychle uváděny do praxe. S novinkami a trendy v oblasti plastů a kaučuku se budou moci seznámit návštěvníci veletrhu K, který se bude konat 27. října až 3. listopadu 2010 v Düsseldorfu (SRN). Pořadatelé konstatují, že již nyní je obsazeno všech devatenáct pavilonů a na seznamu vystavovatelů nechybí žádná z renomovaných firem. Zhruba 3 000 vystavovatelů obsadí čistou celkovou výstavní plochu 160 000 m2.
 
Proč píšeme o veletrhu plastů a kaučuku v časopise Automa? Nejen proto, že plasty a kaučuk jsou důležité materiály pro konstrukci mnoha komponent v automatizační technice, ale zejména proto, že téměř dvě třetiny veletrhu K obsadí výrobci strojů a strojních zařízení pro plastikářský průmysl. Moderní stroje jsou stroje automatizované, a to je důvod, proč lze návštěvu doporučit těm zájemcům o automatizační techniku, kteří mají co do činění s plastikářskými stroji a linkami.
 
Okruh renomovaných vědců a zástupců poradního sboru vystavovatelů veletrhu K specifikoval stěžejní témata, která budou ovlivňovat vývoj trhu v příštích několika letech. V oboru strojů a strojních zařízení to jsou:
  • zkracování výrobní doby,
  • zvyšování výkonu,
  • zkracování doby odstávek ve výrobě, např. při výměně nástrojů,
  • integrace výrobních procesů,
  • optimalizace dílčích procesů,
  • maximalizace energetické účinnosti,
  • minimalizace spotřeby materiálů.
Jen těžko si lze představit, jak toho dosáhnout bez automatizace výroby.
 
Těm, kteří se na veletrh chystají, lze doporučit webové stránky www.k-online.de. Najdou zde nejen běžné informace o veletrhu, katalog vystavovatelů a prodej vstupenek on-line, ale i vyspělé nástroje pro efektivní plánování účasti na akci, včetně elektronického poznámkového bloku, plánovače schůzek, personalizovaného katalogu a aplikace Innovation Compass, umožňující vyhledávat zajímavé novinky ve vybraných oborech (s ohledem na embargo informací o veletržních premiérách bude tato aplikace zprovozněna až šest týdnů před veletrhem).
 
V České republice lze informace o veletrhu získat u společnosti Veletrhy Brno (www.bvv.cz/representatives), která v ČR pořadatele, Messe Düsseldorf, zastupuje; na stejné webové adrese lze získat také kontakt na společnost BVV Fair Travel, která pořádá letecký zájezd nebo zájemcům zajistí vstupenky, letenky a ubytování.
(Bk)
 
Obr. 1. Na veletrh K patří i automatizační technika, včetně průmyslových robotů (foto: Rene Tillmann, Messe Düsseldorf)