Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Plány sdružení CiA pro letošní rok

Na výroční valné hromadě CiA (CAN in Automation) – mezinárodního sdružení uživatelů sběrnice CAN (Controller Area Net­work) – zvolili členové nové představenstvo. Novým obchodním ředitelem se stal Christian Schlegel (HMS). Ve svých funkcích byli potvrzeni technický ředitel Uwe Koppe (Microcontrol) a generální ředitel Holger Zeltwanger. V hospodářském výboru jsou zástupci firem Emtas, ESD, Janz Tec, Microcontrol a Vector, v technickém výboru zasedají zástupci společností Bosch Automotive Electronics, ESD, HMS, Infineon a Vector.

Rozpočet sdružení na rok 2017 byl schválen jednomyslně. Největší část členských příspěvků je využita k financování vývoje komunikačního protokolu CANopen a specifikací CAN FD a dále na podporu procesu mezinárodní standardizace. Dalším významným výdajem CiA, která je neziskovou organizací, je podpora aktivit spojených s účastí na veletrzích Embedded World a SPS IPC Drives v Norimberku, Inerlift v Augsburgu a IAS v Šanghaji. Část poplatků je vyčleněna na provoz bezplatné „hotline“ (service@can-cia.org), určené k zodpovídání technických dotazů.

Letošní 25. výročí založení mezinárodního sdružení uživatelů a výrobců sběrnic CAN si připomnělo jeho 615 členů. Oslava se uskutečnila 7. a 8. března v rámci šestnáctého ročníku Mezinárodní konference CAN (iCC – International CAN Conference). CiA rovněž pořádá několik webinářů (webový seminář) CAN 2020 s informacemi o plánovaném vývoji protokolů CAN FD a CANopen FD. Tyto webináře jsou bezplatně dostupné z webové adresy https://can-cia.org/services/seminars/can-2020-webinars/, avšak počet účastníků je omezen.                        

(JH)