Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

PlantScape a vizualizace

Automa 6/2001

Milan Kucharský

PlantScape a vizualizace

Firma Honeywell je tradičním dodavatelem řešení pro průmyslovou automatizaci. V jejím portfoliu jsou zastoupeny všechny třídy přístrojů a systémů sloužících k efektivní automatizaci a řízení výrobního podniku od vysílačů a čidel, přes řídicí systémy (PLC, hybridní, SCADA, DCS) až po systémy na úrovni informačních systémů výroby (EPM) s vazbou na celopodnikové informační systémy (ERP).

Obr. 1.

Když se řekne PlantScape
Na úrovni vizualizace technologických procesů má ve škále výrobků firmy Honeywell nezastupitelnou úlohu systém PlantScape. Výjimečné postavení tohoto produktu je dáno především jeho vlastnostmi z hlediska rozšířitelnosti. Lze jej aplikovat v provedení PlantScape Vista jako velmi levné řešení pro vizualizaci technologických procesů, v provedení PlantScape SCADA s vlastnostmi vhodnými pro řízení anebo sledování topologicky a geograficky rozsáhlých technologií či v provedení PlantScape Process, což je plnohodnotný hybridní distribuovaný řídicí systém s vlastním hardwarem na úrovni řízení procesu, který je svým výkonem porovnatelný s distribuovanými řídicími systémy (Distributed Control System – DCS).

U všech tří „klonů“ se uživatelé setkávají s naprosto stejným grafickým uživatelským rozhraním a základní sadou inženýrských nástrojů. Při přechodu na následnou variantu systému (migraci) nevznikají tedy problémy ani z hlediska inženýrinku, ani na úrovni uživatelského rozhraní.

PlantScape v rukou držeti
Pohlédne-li uživatel na PlantScape „zevnitř“, najde množství pozoruhodných vlastností.

Databáze pracující v reálném čase je otevřena oběma směry, dolů k připojeným automatům (Programmable Logic Controllers – PLC) i vzhůru k systémům vyšší úrovně.

Už jen sada zařízení, ke kterým lze tento systém připojovat zcela přirozeným způsobem, dává tušit, že je prohlížen produkt, který může být klíčem k integraci dat ze zařízení na první pohled neslučitelných. Kromě „simatiků“ je možné stejně dobře zobrazovat a ovládat data z „SLCéček Allan Bradley“ nebo lze komunikovat s automaty GE Fanuc a mnoha jednosmyčkovými regulátory.

OPC (OLE for Process Control), Open database (ODBC), Advanced DDE (Dynamic Data Exchange) jsou v současné době používanými standardy v oblasti průmyslové automatizace a systém PlantScape se tomuto trendu nevyhýbá. Naopak, použitím těchto technologií jsou procesní data zpřístupněna standardním způsobem a lze tak systém PlantScape integrovat, resp. využít jeho databázi jako poskytovatele dat pro zpracování na úrovni výrobních informačních systémů (Enterprise Production Management – EPM) a popř. i dále v informačních systémech vrcholové úrovně řízení podniku (Enterprise Resource Planning – ERP).

Modularitu a možnosti uspořádání systému PlantScape dokumentuje obr. 1.

K vizualizaci technologických dat a konfigurování systému je určeno více než tři sta předem zkonfigurovaných systémových zobrazení, která jsou standardně přítomna v základním softwarovém balíku. Uživatelskou grafiku lze produkovat vestavěnými nástroji vstřícnými k uživateli, které nevybočují z běžných zvyklostí známých z prostředí MS Windows (obr. 2).

Obr. 2. Obr. 3.

Prostředí konfiguračních nástrojů je stejně jako uživatelské grafické rozhraní provozováno pod operačními systémy MS Windows (obr. 3). Pohyb v uživatelském prostředí usnadňuje mnoho navigačních prvků, menu a nápověda. Veškeré konfigurování lze provádět za provozu, tj. bez prostojů způsobovaných zaváděním různých programů a kompilacemi.

Nápověda je k dispozici ve formátu HTML a ke zvyšování kvalifikace uživatelů slouží samovzdělávací nástroj – SkillBuilder.

Tak trochu něco navíc
Že systém PlantScape disponuje různými doplňky, jako jsou statistické analýzy, analýzy prostojů, správa receptur, podpora plánování provozu, správa výstrah a událostí, je spíše samozřejmé. Při bližším ohledání však uživatel narazí na pozoruhodnosti, které dokumentují, jakým způsobem drží PlantScape krok s vývojem v oblasti moderních komunikačních internetových technologií. K větší efektivitě a lepší ergonomii při používání systému jednoznačně přispívá vestavěný internetový prohlížeč, který bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi umí interpretovat a zobrazit dokumenty ve formátu HTML. Operátoři na úrovni řízení výrobní technologie tak mohou mít přímý přístup např. k provozním a výrobním předpisům nebo k výsledkům laboratorních analýz uložených na intranetových nebo internetových serverech. Jestliže se dále využije možnost tvořit uživatelskou grafiku s využitím technik ActiveX, není problém včlenit do operátorského prostředí dokumenty vytvořené v programech MS Word či Excel. Ukázky standardního systémového zobrazení jsou na obr. 4 a obr. 5.

Obr. 4. Obr. 5.

S jídlem roste chuť
A co vlastně systém PlantScape všechno zvládne? Jakou má kapacitu? I v těchto ohledech je k uživateli vstřícný. Základní infrastruktura systému je zajištěna standardními produkty z oblasti informačních technologií (počítače, periferie, prvky sítě), o jejichž dostupnosti asi není nutné nikoho přesvědčovat. Vlastní systém pracuje na principu klient/server, a není tedy problém pořízením počítače a jeho připojením do sítě uvést do provozu další operátorskou stanici.

Kapacita databáze technologických dat sahá až k úrovni 60 000 proměnných (tag) a spojováním jednotlivých databází unikátní technologií DSA (Distributed Server Architecture) lze dosáhnout kapacit i o řád větších při téměř nulových nákladech za reinženýrink.

PlantScape, a dál už nic?
Naopak. Systém PlantScape je jedním z klíčových produktů firmy Honeywell určených pro řízení a monitorování technologických procesů a jako takový má své pevné místo v hierarchické architektuře systému, kterým firma Honeywell disponuje pro zajištění kompletního řízení výrobního podniku. Podrobný článek o informačním systému výroby nabízeném firmou Honeywell vyšel pod názvem Uniformance – nástroj k optimalizaci výroby v časopise Automa č. 4/2001.

Systému PlantScape patří v kompletním informačním systému podniku pozice na úrovni zdrojů dat s jasně definovaným rozhraním směrem k informačním systémům výroby. Díky stavebnicovému pojetí lze systémy na jednotlivých úrovních řízení budovat v takovém rozsahu a v takovém časovém sledu, jaký je z hlediska investičních plánů optimální.

Nad pultem? Pod pultem?
Ani nad pultem, ani pod pultem. Systém PlantScape není typickým „pultovým“ produktem. Nikoliv snad pro komplikovanou implementaci, ale z důvodu vazby na analytickou, implementační a servisní podporu, kterou s tímto produktem dostává prostřednictvím firmy Honeywell k dispozici každý uživatel. Díky zkušenostem z implementace a díky zázemí odborníků po celém světě získává zákazník možnost využít ucelenou sadu služeb, které lze i postupně přizpůsobovat konkrétním požadavkům. Tím je nastavena hodnota jednoznačně měřitelného parametru, který u typicky pultového prodeje bude vždy chybět – kdy je případ předáním krabice s uživatelskou příručkou a instalačním CD definitivně uzavřen.

E(Plant)scape
Zkusme tedy uniknout do sfér systému PlantScape. Nechme na sebe působit jeho pozitivní „wibrace“ (www.iac.honeywell.com, www.honeywell.cz) nebo se nechme podrobit příjemné relaxační masáži přímo u zdroje.