Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

PKN Orlen investuje do rozvoje v Polsku

Společnost PKN Orlen 12. června oznámila rekordní program investic v oblasti petrochemie v objemu zhruba 1,9 miliardy eur. V tomto programu budou do roku 2023 realizovány projekty rozšíření petrochemické výroby v závodech v Płocku a Włocławku. Půjde o výstavbu nových a rozšíření dosavadních výrobních kapacit aromatických derivátů, olefinů a fenolu. Firma bude investovat také do svého výzkumného a vývojového centra.

PKN Orlen očekává, že poptávka po petrochemických produktech poroste zejména v rozvojových zemích, protože jsou základní surovinou pro výrobu plastů. Tento trend je vidět i v Polsku, kde se zvyšující se prosperitou rychle roste spotřeba plastů, ačkoliv polská poměrná spotřeba plastů stále zaostává za zeměmi západní Evropy. Nejde jen o obaly: např. po roce 2020 se má podíl plastů v automobilech zvýšit na 25 %, zatímco v roce 2000 to bylo jen 20 %.

Současně pokračují i stávající investiční projekty PKN Orlen. Podle plánu se staví metatezová jednotka v Płocku. Současná jmenovitá kapacita závodu je 450 tisíc tun propylenu ročně; projekt v hodnotě přes 90 milionů eur kapacitu zvýší na 550 tisíc tun. Jednotka má být dokončena v druhé polovině roku 2018.

Nový investiční program po dokončení jednotlivých projektů přinese zvýšení zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace o 350 milionů eur ročně. Doba návratnosti investic je tedy pět až šest let. To je pro držitele akcií velmi dobrá zpráva.

Dne 21. června firma PKN Orlen oznámila, že od ČNB obdržela souhlas k nucenému přechodu účastnických cenných papírů firmy Unipetrol na majoritního vlastníka, firmu PKN Orlen. Jde přibližně 5,97 % kapitálu firmy Unipetrol. Cena 380 korun za akcii je podle firmy PKN Orlen spravedlivá pro ni i pro menšinové akcionáře.

Očekává se, že transakce bude uskutečněna do konce roku 2018. Bude financována z vlastních zdrojů PKN Orlen a ze syndikátního úvěrového účtu firmy. Předpokládá se, že po dokončení transakce zůstane čistý dluh firmy PKN Orlen na bezpečné úrovni a negativně neovlivní její úvěrový rating.

V České republice v současné době skupina PKN Orlen investuje do výstavby jednotky PE3 v Litvínově. Nová jednotka bude mít kapacitu 270 tisíc tun vysokohustotního polyetylenu. Poptávka po této surovině ve světě stále roste. Polyetylen se využívá k výrobě potravinářských obalů (v ČR je tenká fólie z PE-HD známa pod jménem mikroten), plastových nákupních tašek, víček PET lahví, kojeneckých lahví, vodovodních a plynových potrubí, chemicky odolných potrubí, palivových nádrží do automobilů atd. 

(Bk)