Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Pitná voda v africké poušti

Společnost Proaqua, sídlící v německé Mohuči, která se specializuje na úpravu pitné vody, se rozhodla svou odsolovací stanici v Namibii vybavit systémem dálkového dohledu, aby mohla na její provoz dohlížet ze svého mohučského sídla.

 
Výstavba odsolovacích stanic je významnou zbraní v boji proti exodu obyvatel z venkovských oblastí Namibie a pomáhá zvýšit kvalitu jejich života. Klima v Namibii je jedno z nejsušších na světě, ale v mnoha oblastech je k dispozici podzemní voda. Ta však má tak vysoký obsah minerálů, že ji bez úpravy v odsolovací stanici nelze použít jako pitnou.
 
Sven Ketzer ze společnosti Proaqua, který zařízení odsolovací stanice v Namibii uváděl do provozu, řekl: „Již v prvních dnech poté, co jsme stanici spustili, přicházeli lidé z okolí, často ze vzdálenosti až dvaceti kilometrů, pěšky, sami nebo s oslem, aby si u nás nabrali pitnou vodu a odnesli si ji v kanystrech domů.“ Sven Ketzer zůstal na místě několik týdnů, aby obyvatele vesnice seznámil se základy obsluhy nového zařízení. Potom ale odletěl zpět do Mohuče. Údržbu stanice bude zajišťovat ze své kanceláře v sídle firmy, a to díky systému dálkového dohledu, který využívá techniku od firmy eWON v kombinaci se satelitními komunikačními službami od firmy CPN. Díky tomuto systému může dohlížet na činnost programovatelného automatu, který technologii odsolování řídí, a na všechny její součásti vybavené příslušnými snímači, a to nejen ze své kanceláře, ale v podstatě odkudkoliv na světě, kde je k dispozici internetové připojení. Instalovaný komunikační systém umožňuje vytvořit přímé a zabezpečené připojení k PLC.
 
Systém se skládá z průmyslového směrovače (router) eWON Flexy a cloudového serveru Talk2M. Na straně uživatele je třeba pro plný přístup nainstalovat jednoduchý software eCatcher, který je dodáván zdarma.
 
Směrovač vytvoří spojení mezi PLC a terminálem satelitní sítě BGAN. K vytvoření satelitní komunikační linky společnost Proaqua využila služby firmy CPN Satellite Service, která se specializuje na komunikační systémy využívající satelitní sítě, jako je např. právě BGAN.
 
Sven Ketzer nyní každý den dostává z Namibie e-mail s automaticky generovaným hlášením o kvalitativních parametrech upravené vody a výšce hladiny ve vrtu. Se stanicí v Namibii se může podle potřeby spojit prostřednictvím cloudové služby Talk2M od firmy eWON odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení. Prostřednictvím této služby si také může vyžádat aktuální data a měnit nastavení PLC. Při vyhodnocení potíží dostane pan Ketzer alarmové hlášení na svůj mobilní telefon. Další výhodu tohoto řešení je, že se data s naměřenými hodnotami ukládají v databázi přímo ve směrovači Flexy, aby mohla být později analyzována a využita k optimalizaci provozu stanice nebo při vypracovávání návrhu dalších podobných stanic.
 
„Pro obyvatele v Namibii je důležité, aby odsolovací stanice pracovala naprosto spolehlivě,“ říká Sven Ketzer. Technika od firem eWON a CPN k tomu přispívá naprosto zásadním způsobem a pomáhá tak Afričanům, kteří musí putovat několik kilometrů pouští, aby se dostali ke zdroji pitné vody.
 
Výhradním distributorem techniky eWON v České republice je společnost FOXON.
(eWON)
 
Obr. 1. Odsolovací stanice se těší velkému zájmu místních obyvatel
Obr. 2. Nejdříve ze všech se s novým zdrojem pitné vody chtějí seznámit děti
Obr. 3. Instalace satelitního terminálu
 

Francis Vander Ghinst, vedoucí oddělení Global Sales Operations společnosti eWON, poskytl našemu časopisu krátký rozhovor, aby čtenářům přiblížil některé technické detaily použitého systému.

 
Pane Ghinste, můžete nejprve krátce představit vaši firmu?
Společnost eWON působí na trhu od roku 2001. Od počátku jsme se specializovali na průmyslové routery pro vzdálenou správu zařízení. Přibližně v roce 2007 jsme se začali zajímat také o cloudové služby a integrovali jsme do routerů VPN. Nakonfigurovat VPN ovšem není právě snadné: musíte umět pracovat s certifikáty, musíte vědět, co dělat s veřejným klíčem, privátním klíčem a tak dále. Pro odborníka na informatiku to není problém, ale naše zařízení používají technici a pracovníci údržby, ne informatici. Proto jsme přišli na trh s průmyslovými routery eWON Cosy, které umožní vytvořit zabezpečené připojení prostřednictvím VPN k jakémukoliv zařízení, připojenému do sítě LAN routeru Cosy, a to pouze „na tři kliknutí“. Na straně zařízení je třeba jen do rozváděče nainstalovat router Cosy a připojit k němu zařízení, na která se má dohlížet – to mohou být např. PLC, operátorské panely nebo také průmyslové kamery. Na druhé straně se router připojí do firemní sítě LAN s přístupem k internetu. Je přitom zaručeno, že router vytvoří pouze spojení mezi serverem Talk2M a zařízeními připojenými k routeru – žádným způsobem není možné tímto způsobem komunikovat s jiným zařízením v podnikové síti LAN. Na straně PC je nutné nainstalovat jednoduchý program eCatcher. Ten umožní po autentizaci uživatele nejen zobrazovat data, ale i měnit parametry a nahrávat nové programy do PLC. Ke cloudovému serveru Talk2M je možné se připojit také z mobilních zařízení. Potom je třeba aplikace M2Web Portal. V tomto případě ale není možné aktivně měnit programy v PLC, lze pouze na dálku sledovat to samé, co vidí obsluha na lokálním operátorském panelu, popř. vizualizovat obsah webového serveru PLC, je-li jím PLC vybaveno.
 
Je toto řešení použito i v projektu odsolovací stanice v Namibii?
V tomto případě bylo použito poněkud odlišné, komplexnější řešení s více funkcemi: komunikační router Flexy. Tento router má IO Driver, k němuž se připojují výstupy PLC, a moduly, které sebraná data zpracovávají. K dispozici je modul, který generuje alarmy, modul, kde se zaznamenávají naměřená data, a webový server. PLC například sleduje pH upravené vody. Je-li voda příliš kyselá nebo zásaditá, router vyhodnotí alarm a odešle ho. To znamená, že router Flexy dokáže nejen číst data z PLC, ale na základě hodnot proměnných také sám vybavit alarm. Technik, který alarm obdrží, se potom může na dálku podívat na aktuální stav zařízení. Kromě aktuálních hodnot se může v záznamovém modulu routeru podívat také na historická data. Webový server, který je též součástí routeru, lze použít jako vzdálený operátorský panel. Součástí routeru Flexy je i VPN router s podobnou funkcí, jakou má router Cosy. Router Flexy je tedy zařízení s více funkcemi než jednodušší Cosy. Umožňuje realizovat úplný soubor funkcí M2M: kompletní vzdálený přístup z PC, odesílání notifikací alarmů prostřednictvím SMS a e-mailů, dálkový dohled z mobilních zařízení a sběr dat a jejich ukládání do zvoleného úložiště.
 
Proč ukládáte data v routeru, a ne v cloudu?
Data se v routeru ukládají průběžně, bez potřeby připojení k internetu. Uložená data lze prostřednictvím naší služby M2U kdykoliv přenést do zvoleného úložiště, buď na firemním serveru zákazníka, nebo v jeho cloudu. Náš cloud Talk2M sám data ukládat neumí, k tomu není určen. Je jen prostředkem k jejich přenosu.
 
Jaký způsob komunikace s cloudem zde byl použit?
Protože v místě není k dispozici jiná internetová síť, je na router připojen terminál satelitní sítě. Router Flexy používá tuto síť nejen k běžné komunikaci, ale i k odesílání notifikace alarmů: v běžném případě by byla odeslána notifikační SMS, ale zde je i pro tuto službu využívána satelitní síť.
 
Komu jsou tyto systémy určeny?
Naše nabídka je určena především pro výrobce strojů. Výrobce stroje nebo pracovník údržby si může prostřednictvím našeho systému na dálku zobrazit aktuální hodnoty proměnných a parametry řídicího systému nebo nahrát do PLC nový program. Dokonce může prostřednictvím webové kamery vidět, co se na stroji děje. Uživatel stroje má přitom plně pod kontrolou, komu a kdy a která data zpřístupní, protože ovládá komunikační klíč, jímž povoluje vytvoření komunikačního kanálu. Typický příklad použití je tedy tento: uživatel má problém se strojem, povolí komunikaci prostřednictvím VPN, zavolá údržbářovi, ten se na dálku podívá, co se děje, a doporučí nápravu nebo problém na dálku opraví.
 
Děkuji Vám za rozhovor.

Rozhovor vedl Petr Bartošík.