Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Piezorezistivní převodníky tlaku do prostředí s nebezpečím výbuchu

Firma Keller AG vyrábí piezorezistivní převodníky tlaku vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ve dvou provedeních: převodníky 23 Ei a 26 Ei mají vestavěnou plovoucí, kroužkem utěs­něnou měřicí buňku a vyznačují se dobrou stabilitou zvláště v oblas­tech nízkých tlaků, zatímco převodníky 23 S Ei, 25 Ei a 25 S Ei ne­mají žádné vnitřní těsnění, jsou plně svařované a vhodné zvláště tam, kde se požaduje dlouhá životnost; vyznačují se rovněž vysokou přes­ností a stabilitou.
Zákazníci si mohou vybrat ze širo­ké nabídky specifických provedení pro měření absolutního tlaku, barometric­kého tlaku i relativního tlaku (přetlaku a podtlaku). K dispozici je šestnáct zá­kladních tlakových rozsahů a proudový i napěťový výstup. Konstrukce převod­níků umožňuje rychle vyrobit varianty podle specifických požadavků zákaz­níků, a to také díky dlouhodobě testo­vaným snímačům tlaku, které jsou skladem. Zákazníci ocení velkou flexibilitu z hlediska měřicích rozsahů, mechanického a elektrické­ho připojení a výstupních signálů. Všechny převodníky jsou testová­ny na odolnost proti tlaku i teplotě. Jsou vyráběny podle požadavků ISO 9001 a EN 29001.
 
Převodníky se dodávají s certifikátem pro použití v prostředí s ne­bezpečím výbuchu ATEX II 1 G EEx ia IIC T6-T4.
 
Keller, kancelář ČR/SR, tel.: 553 650 813, www.keller-druck.cz, e-mail: i.garcia@keller-druck.cz