Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Phoenix Contact sází na Profinet a bezdrátovou komunikaci

číslo 3/2004

Phoenix Contact sází na Profinet a bezdrátovou komunikaci

Společnost Phoenix Contact na listopadovém odborném veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku oznámila, že dosáhla velmi dobrých hospodářských výsledků, a uvedla na trh další technicky špičkové produkty pro automatizaci.

Změna struktury firmy

Na veletrhu SPS/IPC/Drives byla ohlášena také změna struktury firmy Phoenix Contact. Obchodní aktivity společnosti jsou již od roku 2000 rozděleny mezi obchodní úseky Industrial Components a Automation Systems. Nyní přichází hlubší restrukturalizace, jejímž výsledkem bude pět oborových jednotek:

 • průmyslová spojovací technika (řadové svorky),
 • připojovací komponenty pro přístroje (svorky pro desky plošných spojů a průmyslové konektory),
 • přepěťové ochrany a zdroje nízkého napětí pro automatizaci,
 • technika rozhraní (oddělovací členy, konvertory, zesilovače a další prostředky pro přenos signálů v řídicí technice),
 • automatizované systémy.
Obr. 1.

Oborové jednotky budou odpovídat za vývoj, výrobu i prodej svých produktů. „Prostřednictvím nové struktury dosáhneme jasné orientace na aplikace a jednoznačné odpovědnosti za inovace a kompletnost nabídky produktů,„ řekl na veletrhu SPS/IPC/Drives Roland Bent, člen vedení společnosti Phoenix Contact. Všechny oborové jednotky budou své výrobky nabízet prostřednictvím mezinárodních obchodních společností.

V uplynulém fiskálním roce dosáhla společnost Phoenix Contact obratu 640 milionů eur, což je o 10 % více než v předminulém roce. Nová struktura firmy vytváří předpoklad pro další expanzi, a to i v současné hospodářsky obtížné době.

Spolupráce s partnery

Pro zaplnění mezer v nabídce navazuje společnost Phoenix Contact obchodní a technickou spolupráci s partnery působícími v daném oboru. Příkladem je spolupráce s kanadskou firmou Omnex v oblasti vývoje a prodeje v oboru bezdrátové přenosové techniky pro průmyslové aplikace. Jiným příkladem je spolupráce se strojírenskou firmou Trumpf. V jejím rámci jsou vyvíjeny nové spojovací a další prvky pro modulární zařízení do rozváděčů. Phoenix Contact tak bude mít možnost nabízet nejen propojovací techniku, ale celé funkční moduly a systémy. Předem připravené elektrické funkční moduly, spojené normalizovanými kabelovými soubory, v budoucnosti nahradí individuální propojování přístrojů a zařízení v rozváděčích.

Ve spolupráci s firmou Lenze a dceřinou společností KW-Software je vytvářen rámec pro spojení různých inženýrských nástrojů podporujících tzv. funkčně orientovaný inženýrink. Jde o trendy decentralizace řídicích funkcí do jednotlivých pohonů a modularizace řídicích systémů.

Interbus a Profinet

Společnost ohlásila všestrannou podporu plynulé integrace sběrnic Interbus a Profinet. Nejde jen o slovní proklamaci: k dispozici jsou již I/O moduly a moduly řízení pro přímé připojení na Profinet, stejně jako proxy servery a komunikační brány mezi sběrnicemi Interbus a Profinet. Tím lze oba sběrnicové systémy, Interbus a Profinet, sjednotit na ethernetové bázi, jak to vyžadují např. výrobci v automobilovém průmyslu.

Bezdrátové komunikace

V oboru bezdrátového přenosu signálů uvedla firma Phoenix Contact na trh jednosměrný přenosový systém pracující na kmitočtu 2,4 GHz s dosahem od 50 m do 3 km, popř. i více (obr. 1). Vstupem vysílače jsou dva dvoustavové signály a jeden analogový signál 4 až 20 mA. Na výstupu z přijímače jsou dva bezpotenciálové reléové výstupy a jeden analogový proudový výstup.

Bezdrátové přenosy mají mnohé nesporné výhody, uplatňující se především ve třech oblastech:

 • vertikální komunikace mobilních obslužných a monitorovacích přístrojů,
 • horizontální komunikace mezi akčními členy, snímači a řídicím systémem u pohyblivých zařízení,
 • nahrazení kabelových rozvodů snímačů a akčních členů v obtížně přístupných místech.

Úplné nahrazení komunikace po kabelech bezdrátovým spojením je sice technicky možné, ale nikoliv rozumné, a to především proto, že:

 • připojená zařízení nelze prostřednictvím bezdrátových sítí napájet,
 • v průmyslovém prostředí se vyskytuje mnoho kovových součástí vyvolávajících odrazy, rušení nebo odstínění signálu.
 • Budoucnost je v účelných kombinacích všech existujících způsobů propojení, tj. metalických a optických kabelů a bezdrátového spojení, které umožní využít přednosti každého z nich.

  Gustav Holub

  Phoenix Contact, s. r. o.
  Kobližná 2
  602 00 Brno
  Tel./fax: 542 213 701
  http://www.phoenixcontact.com

  Inzerce zpět