Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Phoenix Contact: novinky na hannoverském veletrhu

číslo 5/2006

Phoenix Contact: novinky na hannoverském veletrhu

Strojírenský veletrh v Hannoveru každoročně zjara nabízí možnost představit nové výrobky a sledovat trendy vývoje v oboru průmyslové elektroniky a automatizační techniky. Danou příležitost využila i společnost Phoenix Contact, která letos na veletrhu uvedla množství novinek pro rok 2006. Některé z nich jsou představeny v tomto článku.

Napájecí zdroje pro sériové výrobky

V nové řadě zdrojů napájecího napětí 24 V DC s názvem Trio Power nabízí společnost Phoenix Contact výrobky se špičkovým výkonem a širokým výběrem doplňkových funkcí. Řadu tvoří jednofázové a třífázové zdroje o výkonu až 1 kW s nominálními výstupními proudy 2,5/5/10/20 a 40 A navržené s ohledem na použití především v sériově vyráběných strojích a zařízeních (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Napájecí zdroje 24 V DC řady Trio Power, určené k použití v sériově vyráběných strojích a zařízeních

Použité velmi kvalitní komponenty umožňují připojit jednofázové zdroje k sítím s napětím až 300 V AC a jsou také zárukou velké provozní spolehlivosti zdrojů: střední doba mezi poruchami (MTBF) je delší než 500 tisíc hodin (57 let provozu). Všechny zdroje řady lze napájet ze sítě 85 až 264 V AC nebo 3 × 320 až 575 V AC a jsou bez omezení výkonu použitelné do teploty okolí 55 °C. Spolehlivě, byť s omezeným výkonem, pracují i při vyšších teplotách. Výstupní napětí je nastavitelné od 22,5 do 29,5 V DC (kompenzace úbytků napětí na vedení, popř. spolehlivé nabíjení baterií v zařízení). Pro dosažení většího výkonu nebo provozní spolehlivosti mohou zdroje pracovat do společné zátěže. Indikace s použitím LED zřetelně a srozumitelně informuje o provozním stavu zdroje a celkově usnadňuje uvedení napájeného zařízení do chodu. Třetí negativní svorka na zdrojích je určena ke snadnému sekundárnímu zemnění modulů s ochranou při rozpojení a zkratu obvodu.

Optická kabeláž pro sběrnici Profinet

Jednoduché a cenově výhodné řešení přináší do systémů se sběrnicí Profinet technika optických kabelů. Společnost Phoenix Contact nyní nabízí ucelený koncept instalací odolávajících poruchám i rušení s použitím polymerového optického vlákna nebo vlákna typu HCS (PCF). Jde o techniku umožňující přenosy na vzdálenost až 70 m s polymerovým vláknem nebo až 100 m s vláknem HCS (obr. 2).

Obr. 2.

Obr. 2. Společnost Phoenix Contact dodává veškeré komponenty pro vedení sběrnice Profibus optickými kabely

Pro strukturované sítě s liniovou, hvězdicovou nebo redundantní strukturou společnost poskytuje řízený modulární přepínač FL MMS PN s až dvanácti dvojicemi portů pro optické kabely. Přepínač vyniká mj. diagnostikou stavu kabelu, zaručující včasnou výstrahu při pozvolném zhoršování čirosti optického vlákna k mezi, která by mohla potenciálně ohrozit kvalitu a rychlost přenosu dat. Samostatné převodníky média FL MC umožňují přecházet z klasických metalických vedení na optické kabely. Díky transparentnímu převodu a krátké době odezvy mohou být převodníky bez konfigurování zařazeny v libovolném bodě i do sítě Profinet. Integrovaná diagnostika kvality optického spoje působí i zde jako účinná prevence poklesu výkonu přenosové linky v důsledku stárnutí média.

Uvedené přístroje používají zásuvkové (push-pull) konektory SCRJ od společnosti Phoenix Contact, jež jsou navrženy výlučně pro sběrnici Profinet. Díky jejich šroubovacímu samosvornému uchycení lze optický kabel s vlákny polymerovými i HCS osadit za dobu kratší než dvě minuty.

Zásuvkové konektory Push-Pull pro Profinet

Zásuvkové konektory Variosub Push-Pull jsou určeny k přenosu optických a elektrických signálů i k napájení připojených zařízení. Mají krytí IP67. Organizací uživatelů sběrnice Profibus a Profinet (Profibus International) a sdružením německých výrobců automobilů pro automatizaci AIDA jsou v souladu s pravidly mezinárodní standardizace přijaty jako jednotný typ konektoru pro sítě Profinet (obr. 3).

Obr. 3.

Obr. 3. Jednotný typ konektoru Variosub Push-Pull pro sítě Profinet

Základní tvary konektorů umožňují, při jejich jednotných vnějších rozměrech, použít metalický i optický kabel nejrůznějšího provedení. Konektory RJ45 a SCRJ jsou upraveny pro snadnou montáž na místě a zaručují vzájemnou slučitelnost řídicích skříní. S použitím techniky Combicon je zařízení napájeno ze dvou zdrojů 24 V. Integrovaný tzv. T-konektor dovoluje přepojit zařízení bez přerušení napájecího vedení (tj. napájení v liniové struktuře).

Cenově výhodné propojení gigabitových sítí

Pro základní infrastrukturu sítí Ethernet jsou přepínače SF Standard z řady Factory Line. Nový FL Switch SFN umožňuje efektivně a cenově výhodně rozšířit rychlou síť až na úroveň výrobního provozu. Díky kompaktnímu tvaru je samostatně použitelný v místním rozvodu i v řídicích i datových rozváděčích (obr. 4).

Obr. 4.

Obr. 4. Ethernetové přepínače SFN z řady Factory Line

Přepínače jsou dodávány ve variantách s pěti nebo osmi porty osazenými konektorem RJ45. Použité komponenty zaručují plnou funkceschopnost s automatickou volbou přenosové rychlosti 10, 100 nebo 1 000 Mb/s ve smíšeném módu (propojení segmentů nebo zařízení s různou přenosovou rychlostí v jediném modulu). Funkce autocrossi odstraňuje rozdíly způsobené použitím přímých a překřížených kabelů. Přepínač automaticky detekuje rozložení signálů dat a přizpůsobí chování konektorů podmínkám kabeláže. Při použití optických kabelů může jít o segmenty délky až 20 km, samozřejmě i v těžkých či venkovních podmínkách. Obsazené porty vykazují bezpečnost LAN třídy 1. K zabránění nežádoucímu rozpojení konektoru nebo vyjmutí kabelu je lze uzamknout.

Komponenty sítí Ethernet s vazbou Bluetooth

Moduly řady Factory Line s označením FL Bluetooth AP poskytují možnost bezdrátově spojit řídicí moduly komunikující po Ethernetu. Protože přístupové body jsou pro data zcela transparentní, jsou jak oba ethernetové protokoly, IP i Layer2, tak i Profinet přenášeny bez omezení. Za bezdrátové pojítko je zvolen robustní standard Bluetooth, který standardně dovoluje komunikovat i v nepříznivém průmyslovém prostředí. Díky kapacitě a počtu volitelných kanálů může být navíc přepínán větší počet paralelních spojení. Speciální funkce součinnosti a koexistence v modulech kromě toho umožnily souběžnou instalaci systémů IEEE 802.11 b/g a WLAN (obr. 5).

Obr. 5.

Obr. 5. Modul FL Bluetooth AP: kombinace Ethernetu a Bluetoothu

Podporovány jsou tři rozdílné provozní režimy. Modul může sloužit jako přístupový bod až sedmi účastníkům, jako adaptér klientu v síti Ethernet nebo jako sériový COM server Bluetooth. Síť má datovou propustnost až 400 kb/s a dosah 50 až 100 m v průmyslovém prostředí nebo 200 m ve volném prostoru. Díky vestavěné funkci autokonfigurace se modul snadno integruje i uvádí do chodu. Vestavěné webové rozhraní umožňuje správci modul individuálně nastavit. Mezi dvěma účastníky v síti Ethernet může být také vybudováno utajené spojení, a to bez potřeby speciálních konfiguračních funkcí.

Bezdrátová komunikace i do prostorů s nebezpečím výbuchu

Pro bezpečné a spolehlivé bezdrátové přenosy v prostorech s potenciálním nebezpečím výbuchu, jakých je mnoho zejména v odvětvích se spojitými technologickými procesy, lze nyní použít moduly typu Trusted Wireless. Certifikát podle směrnice 94/9/EC (ATEX) a IECE potvrzuje, že v zóně 2 prostor s nebezpečím výbuchu lze instalovat jednosměrný i obousměrný komunikační prvek RAD-ISM-2400 včetně rozšiřujících modulů.

Bezdrátový spoj je tak možné vytvořit snadno a rychle metodou plug-and-play. Protože vyzařovaný výkon je pod mezními hodnotami, při nichž by mohl podnítit výbuch explozivní směsi, může rádiová cesta procházet i zónami 1 a 0. Získané hodnoty technologických veličin i řídicí signály lze snímat v prostoru s nebezpečím výbuchu a přenášet na vzdálenost běžně stovek metrů, popř. až několika kilometrů. Výstup přijímače je replikou dat na vstupu.

Rozšiřující moduly jsou přímo napojeny na vnitřní sběrnici základního modulu, což umožňuje systém zkonfigurovat přesně podle potřeby. Celkem osm modulů může přenášet až 33 analogových a 66 digitálních signálů. Uživateli se takto nabízí efektivní alternativa klasického vedení, která je výhodná především při automatizaci technologických celků v rozdílných a složitých prostředích.

Inspirující inovace

Neustálá inovace při zachování součinnosti mezi generacemi výrobků je pro společnost Phoenix Contact typická. Je jedním ze způsobů, jakými společnost naplňuje své motto, které zní: Inspiring Innovations.

Ing. Edmund Pantůček,
Phoenix Contact

Phoenix Contact, s. r. o.
Technická 15
616 00 Brno
tel.: 542 213 401
fax: 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz