Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Phoenix Contact: Ethernet od řídicího systému až po databázový server

Podnikové energetické systémy jsou charakteristické velkou rozlehlostí. V jejich komunikačních sítích se přenášejí relativně velké objemy dat, přitom ne vždy je vyžadována nepřetržitá komunikace v reálném čase. Proto se jako výhodný prostředek komunikace jeví Ethernet. Společnost Phoenix Contact nabízí široký sortiment prostředků pro automatizaci a sběr dat s komunikací na bázi Ethernetu, vhodných mj. právě pro průmyslové energetické systémy.
 

Vestavné řídicí jednotky pro sběr dat v energetice

 
Komplexní koncepci hospodárného využití energie pro průmyslové výrobní systémy nelze realizovat bez analýzy úplného souboru aktuálních provozních dat. Klíčovými komponentami pro sběr dat jsou modulární vestavné řídicí jednotky z produktové řady Inline Controller (ILC; obr. 1). Tyto modulární řídicí jednotky načítají data z připojených měřicích zařízení přes rozšiřující karty (analogové nebo binární) nebo pomocí sběrnice. Po přečtení se hodnoty standardizují a zapíšou do databáze řídicího systému (DBMS). Software PC Worx, který je součástí ILC, podporuje přímou komunikaci s databázemi, jako je např. Microsoft SQL Server. Řídicí jednotka ILC přistupuje k databázi jako klient. Paměťový prostor jednotky lze rovněž využít pro ukládání dat a jejich posílání v delších časových intervalech, např. při využití služby GPRS.
 
Software umožňuje přímý přenos příkazů SQL (Structured Query Language), např. insert, update a select, takže data mohou být zapisována do databázových tabulek a čtena z nich během provozu. Díky přímé komunikaci přes TCP/IP není nutné používat žádné jiné ovladače. Mezi další výhody patří zejména neomezená velikost databáze a neomezený počet připojených klientů, které jsou závislé pouze na licenci použité databáze.
 

Inteligentní gigabitové přepínače

 
Produktovou řadu inteligentních řízených přepínačů (switchů) FL Switch SMCS od společnosti Phoenix Contact rozšiřují dvě nové varianty. FL Switch SMCS 6TX/2SFP (obr. 2) má šest metalických portů 100 Mb/s a dvě gigabitová optická rozhraní, jež zajišťují flexibilní využití různých optických zásuvných modulů SFP, např. SX, LX a Longhaul. Switch je zvláště vhodný pro využití v páteřní síti. Druhou novinkou je přepínač FL Switch SMCS 8TX s osmi porty pro Fast Ethernet, vhodný např. pro distribuované systémy.
 
Inteligentní řízené přepínače lze použít i v sítích Profinet i EtherNet/IP. Pro aktivaci provozního režimu, v němž jsou sloučeny příslušné funkce konkrétního protokolu, stačí během uvedení do provozu stisknout jediné tlačítko. Přepínače lze integrovat do struktury řídicího systému, konfigurovat je a diagnostikovat prostřednictvím programovacích nástrojů PC Worx nebo Step7 s využitím diagnostických funkcí protokolu Profinet. Inteligentní řízené přepínače podporují Media Redundancy Protocol (MRP) v souladu s IEC 62439 (Industrial communication networks: high availability automation networks); garantují dobu spínání kratší než 200 ms. S využitím rozšiřujícího portu lze aktivovat funkci Media Redundancy Manager (MRM). Konfigurační data jsou uložena ve výměnné paměti, takže při výměně zařízení při jeho poruše nebo servisu není třeba zařízení znovu nastavovat, stačí jen přenést paměťový modul z původního zařízení. V sítích EtherNet/IP podporují přepínače funkci filtrování na základě sledování protokolem IGMP.
 
Ing. Václav Chytil, manažer produktů
 
Obr. 1. Modulární vestavná řídicí jednotka z produktové řady Inline Controller
Obr. 2. Řízený přepínač FL Switch SMCS 6TX/2SFP