Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

PHARIS – výrobní informační systém vsádkové výroby

číslo 10/2005

PHARIS – výrobní informační systém vsádkové výroby

PHARIS je systém kategorie MES vyvinutý společností Unis pro oblast farmaceutické, potravinářské a chemické výroby. Umožňuje optimalizovat výrobní aktivity od zadání a plánování výroby, přes sledování jednotlivých šarží a podrobnou evidenci jejich rodokmenu až po závěrečné laboratorní testování a uvolňování propouštění hotových produktů. Základem jeho třívrstvé architektury je výrobní databáze PHARDB na platformě MS SQL Server. Výkonné funkce zajišťují moduly aplikačního webového serveru, k němuž se uživatelé připojují v intranetu přes prohlížeč MS Internet Explorer jako tenký klient:

Obr. 1.
  • PHARMAIN: správa, zabezpečení, diagnostika, Audit Trail,
  • PHARRCP: správa receptur,
  • PHARPLAN: realizační plánování a rozvrhování výroby,
  • PHARBATCH: řízení výrobního procesu, Electronic Batch Record,
  • PHARVIEW: sledování stavu technologického procesu,
  • PHARTREND: prezentace a analýza technologických dat,
  • PHARDEV: pomocné evidence (výrobních zařízení, prostor, personálu),
  • PHARKPI: hodnocení výroby, výrobní ukazatele, bilance,
  • PHARLAB: funkce laboratoře.

Systém PHARIS lze flexibilně použít jako celek i po jednotlivých modulech. Oboustranně komunikuje s DCS i systémy SCADA/HMI a lze ho propojit se systémem ERP/MRP. Odpovídá standardům ISA S88.01, GAMP 4 a FDA 21CFR Part 11. Úspěšně ho používají např. Farmak v Olomouci, Infusia v Hořátvi, Pliva-Lachema v Brně a Biont v Bratislavě.

Pro podporu přípravy a řízení výroby v dalších průmyslových odvětvích jsou určeny jeho klony PHARIS Petro, PHARIS Energo a PHARIS Technol.

UNIS spol. s r. o., tel.: 541 515 209, e-mail: priha@unis.cz, http://www.unis.cz