Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Periferie ET 200pro pro bezdrátové sítě

Společnost Siemens uvádí na trh pod označením Simatic ET 200pro IWLAN svůj první systém vzdálených I/O komunikujících prostřed­nictvím bezdrátové průmyslové sítě (IWLAN). Jádrem systému je nový modul IM 154-6 PN HF IWLAN, jenž stanice vzdálených I/O začleňuje do komunikační sítě přes bezdrátové rozhraní.
 
Nový modul je zkonstruován s ohledem na provozní podmínky v průmyslu. Dodává se s krytím IP65/66/67 a je určen k použití pří­mo na stroji. Najde uplatnění např. na elektrických podvěsných do­pravnících, automaticky řízených vozících nebo ve skladových systé­mech. K modulu IM 154-6 PN HF IWLAN lze při­pojit moduly se vstupními a výstupními kanály, kte­ré uživatel volí ze stávají­cích modulů řady Simatic ET 200pro.
 
Nový modul rozhraní je do sítě IWLAN začle­něn jako klient přes její přístupový bod (např. typu Scalance W značky Siemens). Modul pracuje podle standardů IEEE 802.11 a/b/g/h, tedy ve frekvenčních pásmech 2,4 a 5 GHz. Podporu­je také důležité průmyslové funkce řady iPCF (Industrial Point Coor­dination Function) pro deterministickou komunikaci v bezdrátové síti a rychlý roaming. K přenosu dat bezdrátovým pojítkem se používá protokol Profinet, a to i s profilem Profisafe pro bezpečnostní funk­ce. Aby uživatel mohl snadno nastavit základní funkce i zabezpečení bezdrátového kanálu, je do nového modulu IM 154-6 PN HF IWLAN vestavěn webový server.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com