Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pátý ročník Dětské univerzity TUL skončil

Slavnostní promocí v aule Technické univerzity v Liberci (TUL) byl zakončen pátý ročník Dětské univerzity. Z rukou rektora Zdeňka Kůse a prorektora Pavla Němečka převzalo diplom 255 absolventů. Ve více než padesáti oborech ji letos úspěšně dokončilo zhruba 400 dětí a mladých lidí ve věku od šesti do osmnácti let (http://edutech.tul.cz). V pěti ročnících Dětskou univerzitu úspěšně absolvovaly dva tisíce účastníků. Dětští studenti měli po celý akademický rok k dispozici univerzitní laboratoře, kde pod odborným vedením prováděli chemické i fyzikální pokusy, učili se programovat, navrhovat strojní součástky nebo elektrické obvody (v závislosti na zvoleném oboru studia).

 
Podle slov vedoucího projektu Ing. Miloše Hernycha bylo jeho cílem technicky nadaným dětem a mládeži poskytnout příležitost aktivně se seznámit s technickými a přírodovědnými obory. Důležité bylo i šířit myšlenku Dětské univerzity mimo půdu TUL. Kromě odborných učitelů TUL byli do výuky zapojeni i její studenti a absolventi, aby se naučili s dětmi pracovat. Takto se proškolilo téměř 100 nových lektorů, kteří zvládnou výuku dětí v jejich volném čase. Technická univerzita v Liberci sama hradila přípravu výukových materiálů, učebních pomůcek a metodických materiálů pro více než 50 různých kurzů. Souběžně probíhaly i kurzy pro učitele na základních a středních školách. „Výchovu mladé generace k zájmu o technické obory bere vedení naší univerzity velmi vážně. Názornou a nenásilnou formou přesvědčujeme děti, že matematika, fyzika, chemie a technické obory jsou zajímavé, že badatelská práce skrývá nečekaná dobrodružství a přináší skvělé pocity při dosažení cíle. Vidíme, že pokud se dětem někdo věnuje, mají o tyto obory skutečný zájem. S chutí se ponořují do badatelské práce, snaží se pochopit podstatu problémů. Důležité také je, že poznají, že se nevyplácí podvádět a že dodržování pravidel vede k úspěchu, který přináší radost,“ říká rektor TUL Zdeněk Kůs.
 
Pět let pořádala liberecká technická univerzita Dětskou univerzitu v rámci projektů podporovaných Evropskou unií. Prvním byl projekt StartTech – Začni s technikou. Po něm následoval projekt Otevřená univerzita a pak dvouletý projekt Edutech. Ten měl skončit k letošnímu 30. červnu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ho však prodloužilo až do 31. srpna 2015. Díky tomu bylo možné uspořádat také Letní prázdninové kurzy, určené především pro děti z druhého stupně základních škol (viz článek v časopise Automa č. 7 na str. 8 a 34). Technicky a přírodovědně zaměřené kurzy probíhaly od 13. července až do poloviny srpna. Měly formu příměstského tábora s denním programem od 8 do 16 hodin. Zájemci si mohli vybrat z téměř dvou desítek kurzů, zaměřených na robotiku, aplikovanou fyziku a chemii, strojírenství, mikroelektroniku, textilní design nebo mikrobiologii. Přestože projekt Edutech končí, TUL chce v pořádání oblíbené Dětské univerzity pokračovat. Šestý ročník bude otevřen letos v září. Je to možné i díky podpoře Krajského úřadu Libereckého kraje, jehož zastupitelstvo schválilo finanční podporu ve výši 500 tisíc korun. Příspěvek pomůže překlenout kritické období. Šestý ročník Dětské univerzity bude skromnější. Pravděpodobně se uskuteční deset kurzů asi po deseti posluchačích. Je ale velmi důležité, aby myšlenka Dětské univerzity nezanikla. Organizátoři se snaží získat další podporu od sponzorů nebo nadací. Je ale téměř jisté, že účast už nebude bezplatná, že budou muset přispět i rodiče. Příspěvek Libereckého kraje bude použit na podporu „klíčových“ oborů šestého ročníku. Jestliže se podaří získat další prostředky, budou otevřeny další kurzy.
(šm)
 

Obr. 1. Kurzy Dětské univerzity jsou zakončeny promocí