Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Pasivní rozbočovače/slučovače a konfekční kabely pro decentralizované instalace

Pasivní rozbočovače/slučovače a konfekční kabely pro decentralizované instalace

Decentralizované slučovací systémy a konfekční kabely jsou jednou z důležitých složek současných strojů. Nahrazují propojování jednotlivými vodiči, a tudíž i drahé svorkovnicové skříně. Umožňují snadno realizovat veškerá spojení od senzorů až po PLC a zpět k akčním členům. Společnost Murrelektronik pro tuto oblast dodává pasivní slučovače MVP12 (na obrázku nalevo) a konfekční kabely s rychloupínacími konektory MQ12 (pravá část obrázku), dovolující na minimum zkrátit dobu potřebnou na provedení instalace při zachování její velké spolehlivosti.

Obr. 1.

Pasivní slučovač MVP12 je vhodný k použití v manipulační, montážní nebo zkušební technice. Slučuje signály ze senzorů přímo poblíž jejich umístění na stroji, a to po čtyřech nebo po osmi. Přívodní kabel je připojen buď pevně, nebo rozpojitelným paticovým konektorem. Pro snazší oživování a kontrolu za provozu má každé přípojné místo vlastní indikační LED.

K připojení senzoru nebo akčního členu jsou určeny konfekční kabely s konektory MQ12, tj. rychloupínacím systémem pro konektory M12, který na straně senzorů nevyžaduje žádné změny, je podporován všemi výrobci, a je tudíž plně kompatibilní se všemi běžnými systémy. Jedinečně jednoduchý systém uzamčení pootočením o 90° umožňuje zkrátit instalaci až o 80 %. Konfekční kabely s konektory MQ12 se dodávají s konektory v provedení jako zástrčka v přímém i v úhlovém uspořádání, s volným koncem kabelu nebo jako propojovací kabel zakončený konektory.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o., tel.: 377 233 935, e-mail: info@murrelektronik.cz, http://www.murrelektronik.cz