Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Partnerství firem KCT Data a Copa-Data v integraci dat systémů SCADA a ERP

Společnost KCT Data uzavřela strategické partnerství s rakouskou společností COPA-DATA GmbH v oblasti integrace výrobních a obchodních dat. V rámci tohoto partnerství byla integrována nová verze softwaru zenon 7.10 do podnikového informačního systému SAP. Díky rozhraní SAP zenon mohou firmy rychle, jednoduše a bezpečně propojit svou úroveň řízení v provozech s úrovní řízení podniku, ERP, a tím získat úplný a spolehlivý přehled o celém podniku. V praxi to znamená, že informace z výroby mohou být rychle zpracovány a požadavky specifikované v systému ERP implementovány přímo do provozní úrovně.

Software na provozní úrovni (SCADA/HMI) a software úrovně řízení podniku (ERP) v mnoha výrobních závodech propojují systémy MES (Manufacturing Execution Systems). Certifikované obousměrné rozhraní SAP zenon propojuje vizualizační software přímo s ERP. Zenon a SAP tedy pracují jako tým a zastanou funkce, které jsou jinak prováděny prostřednictvím softwaru MES nebo ručního předávání dat.

Rozhraní rozšiřuje funkce softwaru SAP o přímou interakci s úrovní procesu. Zenon přebírá příkazy, jako jsou receptury a jiné sekvence dat, z aplikací SAP, a vykonává je pomocí modulu zenon Logic. Jakmile jsou příkazy vykonány, jsou provedené úkony hlášeny zpět a mohou být přijaty nové příkazy. Celý proces je transparentní s rychlými odezvami. Copa-Data používá ke komuni­kaci s četnými aplikacemi SAP široce akceptované rozhraní PP-PI.

Příkladem použití je monitorování zásob v reálném čase. Software zenon dodává přesná data o skutečné spotřebě zdrojů z úrovně SCADA. Modul SAP má informace o skutečném stavu zásob, nikoliv o plánovaném nebo předpovídaném stavu. Větší efektivnosti a přesnosti se dosahuje při výrobě v režimu just-in-time (bez skladů) stejně jako při dlouhodobém plánování. Zároveň klesají náklady, rozpracovanost i objem inventarizačních prací.

Díky přímé výměně dat jsou dvě dříve oddělené úrovně řízení sloučeny do kontinuálně pracujícího systému, který řídí vše od objednávky až po dodání s ohledem na data a události ve výrobě. To dovolí optimálně využít pracovní sílu a materiál, protože různé úlohy reflektují skutečnou výrobu, a nikoliv data z výrobního plánu, který nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

(ev)

Obr. 1. Integrace dat ve výrobním podniku

Obr. 2. Nástroje systému zenon

COPA DATA GmbH

Společnost Copa-Data, která veškerou svou činnost věnuje vývoji a technické podpoře systému zenon, prosazuje v tomto roce motto V ergonomii je budoucnost. Software zenon patří do kategorie SCADA/HMI a je možné jej použít pro kteroukoliv oblast průmyslu. Jeho snadné intuitivní používání a vybavenost funkcemi umožňují vytvářet technologicky vyspělé, bezpečné a spolehlivé aplikace pro výrobu automobilů, potravin, nápojů a spotřebního zboží, výrobu a distribuci energií, vodohospodářská zařízení, řízení budov a další sektory. Systém zenon nabízí nejen dostatečnou flexibilitu a otevřenost pro existující heterogenní prostředí, ale také mnoho modulů pro optimalizaci a synchronizaci celého procesu výroby s důrazem na sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

KCT Data, s. r. o.

Česká společnost KCT Data působí na trhu IT třináct let a zaměřuje se na vývoj a podporu zákaznických řešení na platformě SAP. Zaměstnává více než 70 profesionálů, kteří disponují velkými zkušenostmi s aplikačními moduly SAP ERP, technologií SAP NetWeaver a integrací modulů SAP s jiným softwarem. Mezi služby poskytované společností KCT Data patří:

  • poradenství – návrh systémů a aplikací pro zlepšení účinnosti podnikových procesů a činností,
  • konzultační činnost v oblasti SAP,
  • implementace a podpora provozu informačních systémů SAP a přidružených aplikací,
  • implementace, údržba a vývoj obsahu SAP Enterprise Portal,
  • integrace externích aplikací se SAP,
  • poradenství v oblasti technologie SAP NetWeaver,
  • integrace systémů na platformě SAP Process Infrastructure (PI/XI),
  • metodická podpora životního cyklu řešení SAP prostřednictvím nástroje Solution Manager.

KCT Data vypracuje pro zákazníky přiznání k DPH, souhrnné hlášení a výpis z evidence pro daňové účely. Zavede univerzální účtovací program a zajistí tisk zápočtového dokladu. Firma nabízí simulaci zaúčtování a tisku faktur, nadstandardní finanční reporting, zpracování inventury majetku s využitím čárových kódů a další služby.

Firma také pořádá školení v ovládání SAP, a to jak docházkové, tak i na pracovišti, a e-learningové kurzy.