Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Partnerský program T-Mobile v novém

číslo 8/2006

Partnerský program T-Mobile v novém

Společnost T-Mobile v červenci 2006 představila novou podobu svého Partnerského programu pro společnosti, které se zaměřují např. na mobilní sběr dat, dálkový přístup ke kancelářským aplikacím, logistiku vozového parku, zabezpečení domácností či tzv. prémiové služby a využívají při tom síť T-Mobile.

Podle úrovně vzájemné spolupráce budou partneři rozděleni do čtyři kategorií: registrovaný partner, kvalifikovaný partner, „top„ partner a klíčový partner. Spolupráce mezi jednotlivými společnostmi a T-Mobile se odehrává ve třech oblastech: technické, marketingové a obchodní.

Program umožňuje partnerským společnostem využít platformu sítě T-Mobile k vývoji vlastních produktů a služeb, které jsou určeny pro koncové zákazníky – ať už firmy, nebo soukromé osoby. Pro členy partnerského programu je zřízena nonstop infolinka. Další výhodou z oblasti technické podpory je tzv. startovací balíček s veškerými podklady k členství v programu, testovacími kartami SIM atd., který získá každý nový partner.

Marketingová podpora spočívá v zahrnutí produktů do Katalogu partnerských řešení, který T-Mobile pravidelně vydává ve třech verzích: tištěné, internetové a na CD-ROM. Svůj prostor dostanou řešení i v publikacích T-Mobile určených pro tzv. business zákazníky (např. magazín T-Mobile Professional).

V obchodní oblasti získají partneři přístup ke společnému marketingovému fondu a navíc budou začleněni do řady seminářů a prezentací o nových produktech a službách, které pro ně a pro své zákazníky připravuje společnost T-Mobile.

Strategickými partnery v rámci Partnerského programu se staly firmy Intel a Microsoft.

Program partnerské spolupráce byl zahájen již v roce 2002. Po čtyřech letech využívá síť operátora T-Mobile v rámci tohoto programu 32 partnerů, kteří nabízejí celkem 64 řešení.

(ed)