Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Parkování bez řidiče a bez lidského dohledu

Společnosti Bosch a Daimler dosáhly významného pokroku na cestě k automatizované jízdě automobilů: obě společnosti získaly souhlas od příslušných orgánů v Bádensku-Württembersku na jejich automatizovaný parkovací systém v parkovišti muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Vjet do parkovacího domu, vystoupit a poslat auto na parkovací místo pouhým poklepáním na obrazovku chytrého telefonu – automatizované parkování nepotřebuje řidiče. Jakmile řidič opustí parkovací dům, auto jede do vyhrazeného prostoru a zaparkuje. Později se stejným způsobem vrátí do výchozího bodu. Plně automatizované parkování je možné díky bezchybné souhře inteligentní infrastruktury parkovacích domů, dodávané společnostmi Bosch a Mercedes Benz, a technického vybavení vozu, které převádí příkazy z infrastruktury na jízdní manévry. Snímače Bosch v garáži sledují koridor a jeho okolí a předávají automobilu informace potřebné k autonomní jízdě. Tak se mohou auta dokonce sama pohybovat po nájezdech a výjezdech mezi jednotlivými podlažími parkovacích domů. Jestliže senzory infrastruktury zaznamenají překážku, vozidlo se včas zastaví. Tento systém bude denně používán v parkovacích garážích muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Automatizovaný parkovací systém je přístupný při použití aplikace v chytrém telefonu a nevyžaduje žádný bezpečnostní ovladač. Jde tedy o první plně automatizovanou parkovací funkci bez řidiče schválenou pro každodenní použití, která odpovídá úrovni 4 podle stupnice pro autonomní vozidla stanovené Společností automobilových inženýrů, SAE. 

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost parkovací služby byla pro společnosti Bosch a Daimler naprostou prioritou. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje oficiální postup pro schvalování automatizovaných funkcí řízení, které nevyžadují řidiče, dohlížely na projekt od samého začátku místní úřady – regionální správní úřad ve Stuttgartu a ministerstvo dopravy Bádenska-Württemberska spolu s odborníky z německé certifikační autority TÜV Rheinland. Jejich cílem bylo posoudit provozní bezpečnost automobilové a parkovací technologie v garážích.

Výsledkem je komplexní bezpečnostní koncepce s příslušnými testovacími a schvalovacími kritérii, která mohou být uplatněna na jiné podobné projekty. V tomto konceptu vývojáři definovali, jakým způsobem vozidlo bez řidiče detekuje chodce a další vozy na jeho cestě a spolehlivost zastavení v případě, že narazí na překážku. Rovněž nastavili bezpečnou komunikaci mezi všemi součástmi a stanovili podmínky pro spolehlivou aktivaci parkovacího manévru. 

Cesta k plně automatizovanému parkování

Bosch a Daimler začaly vyvíjet plně automatizovaný systém parkování bez řidiče v roce 2015. V létě 2017 bylo jejich pilotní řešení v parkovací garáži muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu poprvé představeno veřejnosti s řidiči a bez řidičů za volantem. Po intenzivním testování mohli návštěvníci muzea od roku 2018 využít parkovací službu v přímém provozu, za doprovodu vyškoleného bezpečnostního personálu. Byla zkoušena také koncepce osvětlení na vozidlech. Tyrkysové osvětlení znamená, že je vozidlo v automatickém režimu jízdy, a informuje kolemjdoucí a ostatní účastníky silničního provozu o tom, že vozidlo řídí samo. Zkušenosti z uvedených zkoušek byly využity v nedávno vydaném standardu SAE 3134. Nyní je již parkovací služba v každodenním provozu parkovací garáže muzea Mercedes-Benz, aniž by byl zapotřebí další dohled bezpečnostního řidiče. 

(Bosch)

Obr. 1. Autonomní zaparkování je možné díky bezchybné souhře inteligentní infrastruktury parkovacích domů a technického vybavení vozu