Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Parkovací naváděcí systém využívající GPRS

číslo 11/2006

Parkovací naváděcí systém využívající GPRS

V Mnichově byl uveden do provozu parkovací a naváděcí systém, který používá k přenosu dat a řídicích signálů ve všech 25 parkovacích garážích v centru města síť GPRS. Systém zlepšil využití kapacity mnichovských parkovacích garáží tak, že řidiče předem informuje o volných parkovacích místech. V praxi jde o relativně finančně nenáročný projekt, systém proto vzbudil zájem i dalších měst.

Předchozí parkovací naváděcí systémy byly vždy náročné na instalaci kabelů, které propojovaly parkovací garáže a přenášely signály do informačních panelů na ulicích. Nový systém v Mnichově používá terminály GPRS od společnosti Setrix. Parkovací garáže vysílají prostřednictvím těchto terminálů, GPRS a internetu informace o obsazených místech do řídicího centra a na digitální informační panely instalované podél hlavních dopravních tepen ve městě. Protože data jsou přenášena rádiově, lze panely snadno přemístit přímo tam, kde jsou zapotřebí.

Integraci všech součástí parkovacího naváděcího systému zajistila společnost Siemens, která je také zodpovědná za jeho provoz.

Systém umožňuje např. zajistit, aby část kapacity parkovací garáže zůstala volná pro určitou akci. Policie může displeje využít k odklonění dopravy mimo místa dopravních nehod. Systém je možné připojit na Bavorské centrum řízení dopravy.

(ed)