Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Parker EME – automatizace bez kompromisu

Parker EME – automatizace bez kompromisu

Na konci minulého roku převzala společnost Parker Hanifin firmu SSD Drive, která vyvíjí a vyrábí pohony a prostředky pro průmyslovou automatizaci od roku 1974. V roce 2007 rozšířila společnost Parker Hanifin EME dosavadní řadu servoregulátorů Compax3 o nové typy.

Základní charakteristika

Nové servoregulátory Compax3 H0 a Compax3 H1 rozšiřují výkonové možnosti již existujících řad Compax3 S0 a Compax3 S1. Všechny přístroje mají nově vyvinutý firmware, který výrazně zvyšuje spolehlivost a efektivitu řízení. Totéž platí o programovacích a ladicích nástrojích ServoManager a CodeSys, které jsou nedílnou součástí jednotek Compax3. Rovněž byl obměněn vzhled jednotek, který je nyní laděn do firemních barev společnosti Paker Hanifin EME. Rozsah výkonů je zřejmý z tab. 1.

Tab. 1. Výkon servoregulátorů Compax3

Servoregulátor Compax3

Trvalý proud (A)*

Špičkový proud (A)* (<5 s)

Vstupní napětí (V AC)

S025V2

2,5

5,5

1 × 230/240

S063V2

6,3

12,6

1 × 230/240

S100V2

10,0

20,0

3 × 230/240

S150V2

15,0

30,0

3 × 230/240

S015V4

1,5

4,5

3 × 400/480

S038V4

3,8

9,0

3 × 400/480

S075V4

7,5

15,0

3 × 400/480

S150V4

15,0

30,0

3 × 400/480

S300V4

30,0

6,0

3 × 400/480

H050V4

50,0

75,0

3 × 400/480

H090V4

90,0

135

3 × 400/480

H125V4

125,0

187,5

3 × 400/480

H155V4

155,0

232,5

3 × 400/480


* efektivní hodnoty proudu (RMS)

Standardně jsou servoregulátory vybaveny osmi digitálními vstupy a čtyřmi digitálními výstupy, komunikační linkou RS-232/RS-485, dvěma analogovými vstupy (±10 V, 14 bitů), dvěma analogovými výstupy (±10 V, 8 bitů), vstupem a výstupem pro enkodér.

Pro stanovení polohy jsou servoregulátory schopny zpracovat signál ze zpětnovazebních snímačů různých provedení (např. rezolver, sin-cos, popř. typu Hiperface nebo EnDat 2.1). Samozřejmostí je splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) podle normy EN61800-3 a na bezpečnost podle EN954-1 – kategorie 3. Dále jsou v řídicích jednotkách integrovány funkce pro bezpečné zastavení pohonu v souladu s EN954-1 – kategorie 3.

Servoregulátory je možné konfigurovat v několika krocích pomocí konfiguračního softwaru Compax3 – ServoManager. Pro následné odladění je k dispozici čtyřkanálový osciloskop a nástroje pro optimalizaci řízení pohybu.

Technické úrovně servoregulátorů

Podle náročnosti úlohy jsou servoregulátory dodávány v různých technických úrovních (T10, T11, T30, T40) a vybavené odpovídajícími komunikačními rozhraními. Servoregulátor v provedení Compax3 T10 umožňuje uživateli ovládat pohony pomocí analogového signálu, digitálních signálů nebo enkodéru. Je-li k dispozici PLC nebo PC, popř. jiný nadřazený řídicí systém, je Compax 3 T10 velmi vhodný pro ekonomické řízení pohonů.

Technická úroveň T11 uživateli nabízí četné funkce pro základní úlohy řízení pohonů. Ve vnitřní paměti je uložena tabulka 31 profilů pohybu, která se vytváří při konfiguraci pomocí softwaru ServoDrive. V servopohonu úrovně T30 má uživatel k dispozici všechny funkce PLC doplněné plnohodnotným řízením pohonů. Programovací jazyk je plně v souladu s IEC61131-3, takže uživatel má k dispozici standardní prvky, na které je zvyklý z PLC jiných výrobců.

Servoregulátor technické úrovně T40 (Compax3 T40) je schopen elektronicky simulovat mechanickou vačku. Elektronická vačka je optimalizována pro použití v balicích, tiskařských a textilních strojích; ve všech aplikacích je možné nahradit mechanickou vačku flexibilním elektronickým řešením.

Charakteristiky jednotlivých úrovní servoregulátorů Compax3 jsou podrobně popsány v časopise Automa 5/2006 na str. 23.

Volitelné možnosti komunikace

Komunikační možnosti servoregulátorů Compax3 vycházejí z požadavků uživatelů. Přístroje všech technických úrovní lze osadit libovolným komunikačním rozhraním. Podle požadavků na komunikaci má uživatel možnost zvolit tato provedení servoregulátoru:

  • I12 – komunikace prostřednictvím RS-232/RS-485,

  • I20 – komunikace prostřednictvím sběrnice Profibus-DP V0/V1/V2 (12 Mbaud),

  • I21 – komunikace prostřednictvím sběrnice CANopen,

  • I22 – komunikace prostřednictvím sběrnice DeviceNet,

  • I30 – komunikace prostřednictvím sběrnice Ethernet Powerlink.

Závěr

Společnost BDI Czech jako technické centrum společnosti Parker Hanifin EME nabízí moderní řešení pro automatizaci s kompletním spektrem produktů pro řízení všech druhů pohonů i spolupráci při řešení ucelených automatizovaných systémů. Další typy produktů, které rozšiřují současný sortiment, budou popsány v některém z následujících vydání časopisu Automa.

Ing. Petr Novotný, BDI Czech s. r. o.

BDI Czech s. r. o.
Dlouhomostecká 1137
463 11 Liberec
tel.: 482 323 630, 485 161 621
fax: 485 161 484
e-mail: parker@bdi-czech.cz
http://www.parker.bdi-czech.cz