Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pantek (CS): patnáct let na trhu v ČR a SR

Společnost Pantek (CS), s. r. o., známá uživatelům automatizační techniky v mnoha průmyslových oborech jako dodavatel systémů pro vizualizaci a řízení výroby, letos slaví patnáct let od svého vzniku. To je dobrá příležitost pro to, zeptat se ředitele firmy Ing. Zbyňka Červenky, s jakými úmysly a očekáváním firmu zakládal, jak se za patnáct let změnil tuzemský trh a jaký vývoj očekává.
 

Úspěch není náhoda

Pane řediteli, jak jste před patnácti lety přišel na myšlenku založit firmu, která bude na český a slovenský trh dodávat právě software pro vizualizaci?
 
Na začátku byla vlastně náhoda. V roce 1991 přijela do Prahy mise britských podnikatelů. Na velvyslanectví Velké Británie se setkali s představiteli českých průmyslových podniků a se zájemci o spolupráci s britskými firmami. Mezi britskými podnikateli byl John Bailey, ředitel firmy Pantek Ltd., a mezi českými účastníky setkání můj bývalý spolužák Petr Číža, který se v té době zabýval prodejem výpočetní techniky. Výsledkem jejich setkání byla spolupráce na projektu určeném pro Elektrotechnickou fakultu ČVUT, jehož obsahem byl vývoj programu pro výuku práce s programovatelnými automaty. V té době jsem do projektu přistoupil také já, a protože jsem uměl dobře anglicky, stal jsem se styčnou osobou mezi Pantekem a českou stranou.
 
Projekt byl úspěšně dokončen, ale spolupráce s firmou Pantek tím neskončila. Petr Číža mi v roce 1993 nabídl, zda nechci odjet na tříměsíční stáž do Británie. Řekl jsem si, proč ne, ukončil jsem svoje zaměstnání v Kovoprojektě a vydal se na cestu.
 
Odjížděl jste do Británie už s konkrétním plánem, že po návratu založíte v České republice firmu, která bude prodávat software pro vizualizaci?
To ne. Pantek měl v té době svoji nabídku softwaru pro programování PLC a já jsem byl přesvědčen, že do Británie jedu, abych se zabýval právě tím. Ovšem když jsem dorazil do Stockportu, do sídla firmy Pantek, John Bailey mi řekl: „Existuje jistá firma Wonderware, která sídlí v USA a dodává software pro vizualizaci. My ji zastupujeme ve Velké Británii už dva roky a její produkt InTouch je tu velmi úspěšný. Zkusme ho začít prodávat také v Čechách a na Slovensku.“ Takže jsem dostal instalační diskety a manuály a poprvé jsem uviděl InTouch − no a byla to láska na první pohled. V průběhu tříměsíčního pobytu u firmy Pantek jsem procházel školením, jezdil s obchodníky, nějaký čas jsem také sám školil... Po návratu do Čech jsme InTouch poprvé nabídli českým a slovenským zájemcům na veletrhu Invex v říjnu 1993. Je zajímavé, že už tehdy jsme získali kontakty na naše významné zákazníky, zejména z řad systémových integrátorů.
 
Nebylo to trochu velké riziko, začít s podnikáním na základě takového okamžitého nápadu, bez přípravy a bez analýzy trhu?
Na nabídku Johna Baileyho zastupovat v ČR a SR společnost Wonderware jsem skutečně předem nebyl připravený, ale ihned jsem začal zpracovávat základní průzkum trhu. Výhodou bylo, že jsem měl o potenciálních uživatelích docela dobrou představu z předchozího zaměstnání i díky tomu, že jsem aktivně investoval v kuponové privatizaci. Znal jsem tedy české průmyslové podniky a ledacos jsem věděl o jejich potřebách. Ještě v době mého pobytu v Británii jsem vypracoval podnikatelský plán nové firmy jako distributora firmy Wonderware pro ČR a SR. Proto jsme nezačínali úplně bez přípravy, ale nakonec bylo třeba se rozhodnout. No a my jsme se rozhodli, že to zkusíme.
 

Sázka na Windows

Jaká byla v té době situace na trhu se softwarem pro vizualizaci v České republice a na Slovensku?
Už od počátku jsme měli výhodu, že produkty Wonderware byly založeny na operačních systémech Windows. Ve srovnání s konkurencí, která vytvářela vizualizační programy pro operační systémy DOS, OS2 nebo Linux, jsme měli minimálně pět let náskok. InTouch byl ve své době bezkonkurenční, srovnatelné produkty od velkých dodavatelů automatizační techniky začaly systému InTouch skutečně konkurovat až v roce 1998.
 
Dnes je to ovšem už jinak, vizualizační software je běžná komodita, kterou dodávají všichni významní dodavatelé automatizační techniky. Existuje i celá řada menších programátorských firem, i českých, které vyvíjejí a prodávají vlastní systémy pro vizualizaci.
 
Sázka na systém spojený s Windows asi také nebyla jednoduchým rozhodnutím. Jak to bylo před patnácti lety a jak je to dnes − není závislost na Windows nevýhodou?
Je pravda, že na počátku byla pověst operačního systému Windows špatná. V té době to byly Windows for Workgroups 3.1 a 3.11. Když jsme přijeli k potenciálnímu zákazníkovi, první dotaz byl: „Vy opravdu chcete, aby vizualizace našich výrobních procesů běžela na operačním systému, který mi v kanceláři spadne několikrát za den?“ Jenže potom přišly Windows NT 3.5 a 4.0. To byl již velmi stabilní a velmi úspěšný operační systém. Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že Windows byla správná volba.
 

Od vizualizace k výrobní inteligenci

Významným okamžikem ve vývoji byl příchod architektury Archestra. O té jsme už v časopise několikrát psali. Přesto, mohl byste ji stručně přiblížit?
V roce 1997 byla na trh uvedena Factory-Suite, kompletní sada softwaru pro průmyslové aplikace, tedy jakási obdoba Microsoft Office pro kancelářskou práci. FactorySuite byla postupně doplňována a vylepšována, ale doba si vyžadovala zásadnější změnu. Ta přišla v roce 2003 a bylo jí uvedení architektury
 
Archestra. Je to všestranná, robustní softwarová architektura pro průmyslové aplikace. Archestra byla odpovědí na změny v poptávce po výrobním softwaru. Před patnácti lety byl typický projekt vizualizace omezen na výrobní linku nebo technologický provoz s jednou nebo dvěma operátorskými stanicemi, ale dnes se řeší mnohem rozsáhlejší a komplexnější projekty. Ve větších průmyslových závodech je nad úrovní procesních vizualizací potřebná další informační vrstva, kde se ukládají provozní data a využívají se pro další analýzy. To už by InTouch sám nedokázal. Pro střední a větší projekty je rozhodně výhodné použít řešení založené na architektuře Archestra.
 
Archestra ovšem sama není produkt, ale architektura. Pokud jde o produkty, systémů pro průmyslové automatizační a informační řešení, využívajících architekturu Archestra, je Wonderware System Platform. Já tomuto produktu říkam serverový „back-end“, protože jeho součástí jsou Wonderware Application Server, Wonderware Historian Server, Wonderware Information Server a komunikační servery. V současné době je k dispozici verze Wonderware System Platform 3.0, která obsahuje mnohá vylepšení na základě zpětné vazby od uživatelů, např. v oblasti správy zabezpečení.
 
Naproti tomu je klientský „front-end“, typicky představovaný systémem InTouch, v současné době ve verzi 10.0. Základním rysem této verze systému InTouch je, že grafika je nativní součástí objektů, a InTouch se tak může stát jednotným vizualizačním rozhraním pro všechny softwarové produkty Wonderware.
 
Ještě se prosím vraťme k přínosům architektury Archestra.
Především jde o důsledně objektově orientovaný systém. To propůjčuje aplikacím založeným na architektuře Archestra nevídanou schopnost reagovat na změny uspořádání technologického zařízení a snadnou opakovatelnost již hotových řešení. Každou změnu parametrů, vlastností nebo alarmních stavů zařízení stačí v aplikaci realizovat jen jednou, a to v šabloně objektu, a ona se automaticky přenese do všech odvozených instancí.
 
Další výhodou je naprostá nezávislost na systémové architektuře aplikace. Wonderware System Platform je distribuovaný serverový systém. To znamená, že např. Application Server může běžet na jednom počítači a Historian Server na jiném. Když první počítač svým výkonem nestačí na provoz aplikačního serveru, lze jednoduše část aplikačních objektů „přetáhnout“ na jiný počítač. V době, kdy se řeší projekty s mnoha tisíci komunikovaných proměnných, je to velká výhoda. Navíc není třeba počítat s rezervou výpočetního výkonu pro případné rozšíření výroby, protože nové aplikační objekty je možné přidat na nový počítač.
 
Významnou výhodou objektově orientovaného systému je také snadná standardizace řešení. To je důležité zvláště pro velké koncerny, které chtějí mít v rámci všech svých provozů standardizovaný software. Výhod je samozřejmě mnohem více; přehledně jsou uvedeny na našich webových stránkách a také v časopise Automa se o nich už psalo.
 
Jak se jednotlivé produkty podílejí na vašem obratu?
Na počátku jsme prodávali téměř výhradně vizualizační software, tedy InTouch, ale dnes tvoří software pro vizualizační aplikace jen přibližně 55 % našeho obratu; 25 % jsou historizační řešení a zbytek doplňují další produkty.
 
V souvislosti s novými produkty v nabídce společnosti Wonderware se stále častěji objevuje pojem Enterprise Manufacturing Intelligence, ve zkratce zkratka EMI. Co tento termín znamená?
V současné době dokážeme v provozu sbírat velké množství dat a ukládat je v datových skladech. Jenže co s nimi? To právě řeší systémy EMI: jak ze surových dat vytvořit informace užitečné pro provozní management i pro strategické řízení výroby. Takových nástrojů existuje více, ale naše výhoda je v tom, že pracujeme s reálnými daty a v reálném čase.
 
Jaký je rozdíl mezi MES a EMI?
MES, Manufacturing Execution Systems, jsou systémy, které stojí mezi provozními řídicími systémy a systémy ERP. Tedy na stejném místě jako EMI. Ovšem MES bývají komplexní systémy s mnoha funkcemi. Problém je, že málokterý zákazník potřebuje v daném okamžiku využít všechny funkce MES. Stačí mu začít s částečným řešením, které by mohl případně postupně rozšiřovat a doplňovat o další funkce. Zde jsou mu k dispozici právě systémy EMI, které řeší dílčí vylepšování výrobních procesů a dosahují přínosů v relativně krátkém čase a za příznivou cenu.
 

Hardware od Wonderware

Nemůžeme pominout ani hardware, který se objevil v nabídce firmy Wonderware.
Zákazníci už většinou vědí, že společnost Wonderware rozšířila nabídku také o průmyslově odolný hardware. Jsme schopni dodat ucelené řady operátorských panelů s dotykovou obrazovkou Touch Panel PC, Operator Interface Computer a jako novinku kompaktní CE Compact Panel PC; samostatné průmyslové počítače Box PC; počítače Thin Client PC pro využití terminálových služeb; a přenosné počítače Tablet PC. K Box PC a Thin Client PC jsou v nabídce i samostatné průmyslové displeje.
 
Tyto položky doplňují naši nabídku průmyslového softwaru a dodáváme je jako komplet s nainstalovaným vizualizačním softwarem Wonderware InTouch.
 

Nabídka pro průmyslovou komunikaci

Pantek ale není jen Wonderware. Můžete se krátce zmínit o dalším sortimentu?
Kromě produktů Wonderware distribuujeme průmyslové komponenty od firmy Woodhead (součást koncernu Molex). Jde především o komunikační karty do PC a moduly do šasi PLC. Dodávají se pod značkami Applicom (především produkty pro koncové zákazníky), SST (sortiment pro zákazníky OEM) a DirectLink (pro řešení citlivá na cenu a pro vestavná zařízení).
 
Velmi zajímavým produktem, který jsme začali nabízet před dvěma lety, je IntraVue, systém od firmy Network Vision, který je určen pro vizualizaci a odhalování problémů v průmyslových sítích Ethernet. Není to systém určený pro specialisty na komunikační sítě, ale pro provozní inženýry a techniky. Je to systém, který je uživatelsky velmi příjemný − tím připomíná InTouch. Zákazníci jsou s ním velmi spokojeni.
 

Výhledy do budoucna

Neustále tu mluvíme o firmě Pantek, ovšem Pantek (UK) už neexistuje.
Došlo pouze ke změně jména. Zhruba před rokem se firma Pantek Ltd. (UK) reorganizovala a přejmenovala na SolutionsPT. Firma má čtyři divize, HardwarePT, EmsPT a pro nás nejdůležitější Wonderware UK a Wonderware Ireland. To ovšem neznamená, že by společnost Wonderware kapitálově vstoupila do firmy SolutionsPT, pouze propůjčila její části svoje jméno. Podobně to firma Wonderware udělala nebo plánuje udělat i s jinými distributory: některé přímo koupila, např. v Německu,
v Itálii nebo ve Skandinávii, a dalším propůjčuje své jméno. Pro úplnost lze ještě dodat, že SolutionsPT je součástí holdingu Pantek Holdings, kam patří i naše Pantek (CS) s.r.o.
 
Bude se podobná změna týkat i společnosti Pantek (CS)?
Ano, a relativně brzy. Ještě se dolaďují některé právní náležitosti, ale ke změně by mělo dojít již letos.
 
Kde vidíte pro Pantek (CS), resp. novou firmu, největší šance?
Osobně vidím největší šanci v mezeře mezi systémy pro provozní řízení a systémy pro administrativní řízení, tedy mezi světy „modrých a bílých límečků“. Chtěli bychom, aby naši zákazníci akceptovali EMI a MES jako užitečný nástroj pro řízení výroby. Může nám v tom pomoci např. nedávná akvizice firmy Wonderware, která koupila firmu Cimnet, jejíž software MES/EMI s názvem Factelligence byl integrován do portfolia Wonderware a je nabízen pod názvy Wonderware Operations Software jako škálovatelný systém MES a Wonderware Performance Software jako součást řešení EMI.
 
Může v přijetí MES zákazníky nějak pomoci evropská konference P2E (Plant to Enterprise), kterou pořádá sdružení MESA letos na podzim, 3. a 4. listopadu, v Praze?
Jistě. Mnozí zákazníci vědí, že existuje něco jako EMI a MES, tuší, že by to pro ně mohlo být užitečné, ale neznají, co přesně od těchto systémů mohou čekat. Výchova trhu, kterou si MESA vytkla za cíl, je velmi prospěšná činnost. My jsme také museli před patnácti lety naše zákazníky přesvědčovat, že výrobu lze řídit místo mechanickými přepínači softwarem. Edukační činnost MESA pomůže nám i našim zákazníkům. Proto je také Wonderware sponzorem konference P2E.
 
A jaké jsou cíle vaší firmy?
Samozřejmě chceme stále růst a zvyšovat svůj obrat pronikáním do nových oblastí průmyslové výroby a rozšiřováním nabídky softwaru pro řízení výroby. Současně ale chceme zůstat firmou s „rodinnou atmosférou“, přívětivou k vlastním zaměstnancům i k zákazníkům a partnerům.
 
Děkujeme Vám za rozhovor.
Rozhovor vedli Petr Bartošík
a Eva Vaculíková
 
 
Obr. 1. Ing. Zbyněk Červenka, ředitel firmy Pantek (CS), s. r. o.