Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Panely pro chemickou analýzu vzorků

Firma ZPA Nová Paka a. s. uvedla před časem na trh systém panelů pro chemickou analýzu vody, vodní páry a chladicího média včetně úpravy vzorků pro analýzu. Realizací daného systému společnost rozšířila nabídku přístrojů a zařízení pro chemické rozbory prováděné zejména v energetice. Vývoj systému byl iniciován poptávkou po zařízení umožňujícím uspořádat kompaktním a přitom variabilním způsobem přístrojové zařízení potřebné k realizaci složitých a odborně náročných analýz včetně veškerého příslušenství potřebného ke zpracování měřených vzorků. Při vývoji byl kladen velký důraz zejména na bezpečnost obsluhy a ochranu často velmi drahých snímačů a analyzátorů před poškozením teplotou anebo tlakem měřeného média a na vysoký stupeň uživatelského komfortu při získávání potřebných údajů.
 
Měřicí přístroje a další zařízení se montují na panely přizpůsobené k připevnění na stěnu nebo na samostatně stojící rámy, což velmi usnadňuje montáž zařízení na místě použití. Panely jsou vybaveny rovněž rozvodem chladicích médií a odvodem zpracovaného vzorku podle požadavků zákazníka. Výběr materiálu pro výrobu panelů a rámů se řídí požadavky zákazníka a potřebnou odolností proti působení vlivu měřeného vzorku a okolního prostředí. Nejčastěji se používá korozivzdorná ocel.
 
Sestavy komponent pro panely u výrobce procházejí výstupní tlakovou zkouškou, která je dokladována zkušebním protokolem. Veškeré použité prvky svými technickými parametry odpovídají parametrům měřeného média. Při výrobě jednotlivých prvků i panelových sestav jsou uplatňovány normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, podle nichž je společnost ZPA Nová Paka certifikována a které zaručují odpovídající kvalitu výrobků a jejich šetrný vliv na životní prostředí. Vedle přístrojového vybavení vlastní produkce je možné na základě požadavku zákazníka panely osadit i přístroji od jiných renomovaných firem, jako např. Emerson Process Management, Yokogawa, Endress+Hauser, Jumo, Siemens, Polymetron, Honeywell atd. Při výrobě se vychází z typizovaných provedení jednotlivých technologických skupin zařízení pro úpravy vzorku, avšak konkrétní řešení je vždy výsledkem jednání se zákazníkem, neboť provedení naprosté většiny panelů se řídí požadavky zákazníka, charakterem měření a technickými parametry požadovaných čidel a převodníků. Jednotlivé konkrétní sestavy na panelech je možné kombinovat, a optimalizovat tak proces analýzy vzorků podle konkrétních požadavků zákazníka a podle prostorových dispozic na místě použití. Podrobné informace lze nalézt na www.zpanp.cz.
Ivan Tůma, ZPA Nová Paka a. s.
 
Obr. 1. Příklad sestavy systému panelů pro chemickou analýzu vody a vodní páry ZPA Nová Paka