Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Panelový počítač – spojení řídicí jednotky s operátorským rozhraním

Automa 12/2001

(FCC Průmyslové systémy s. r. o.)

Panelový počítač – spojení řídicí jednotky s operátorským rozhraním

Obr. 1.

Spojení řídicího systému se zobrazovací jednotkou se nejdříve objevilo u malých kompaktních programovatelných automatů (PLC), které dostaly textový nebo i jednoduchý grafický displej a tvar panelového přístroje. Toto provedení je ideální pro řídicí systémy jednoúčelových strojů. Pro aplikace s větším počtem vstupů a výstupů (I/O) není integrace zobrazovací jednotky a PLC už tak výhodná, protože k displeji je třeba přivést všechny I/O signály. V tom případě je výhodnější umístit řídicí systém poblíž senzorů a akčních členů a propojit jej se zobrazovacím panelem pomocí vhodného, většinou sériového, rozhraní.

Dalším impulsem pro rozvoj těchto integrovaných systémů je nástup průmyslových sběrnic. Řídicí jednotka již nemá velký počet svorek pro připojení I/O, ale pouze rozhraní pro komunikaci prostřednictvím průmyslové sběrnice, např. Profibus, Modbus aj. Všechny senzory a akční členy jsou připojeny na průmyslovou sběrnici, ať už přímo či prostřednictvím vzdálených jednotek I/O. Pak je opět výhodné integrovat řídicí systém do operátorského panelu. Tímto řídicím systémem může být zase PLC, ale mnohem výhodnější je v tomto případě řídicí systém založený na počítači typu PC – průmyslové panelové PC.

Jaké výhody plynou z použití panelového PC jako řídicí jednotky? Jsou to:

  • široké možnosti zobrazení (PC disponuje prostředky pro grafiku s velkým rozlišením),
  • bezproblémová montáž a programová podpora dotykové obrazovky,
  • velký výpočetní výkon,
  • standardní hardware pro rozhraní průmyslových sběrnic,
  • široký výběr programového vybavení (díky standardizaci PC a jejich operačních systémů existuje široká nabídka relativně levných programů pro vizualizaci a řízení procesů – jmenovat lze např. InTouch nebo ControlPanel).

Společnost Advantech, největší světový výrobce průmyslové výpočetní techniky, nabízí celou řadu panelových počítačů zvlášť přizpůsobených k použití v průmyslu. Jejich kompaktní provedení a malá zástavná hloubka umožňují snadnou montáž do operátorského pultu nebo dveří rozváděčové skříně. Vysoký stupeň krytí předního panelu (obvykle IP65) dovoluje instalovat je i v drsných podmínkách průmyslové výroby. Velký počet integrovaných rozhraní různého typu napomáhá připojení sběrnice i zapojení do nadřazené komunikační sítě. Může být integrován dotykový panel (touchscreen) s velkou odolností a dlouhou životností, který umožňuje úplně opustit standardní klávesnici. Systémy s panelovými počítači Adantech lze rozšířit pomocí I/O kart standardů ISO, PCI nebo PC/104 s použitím k přímému připojení I/O i k instalaci specializované komunikační karty pro připojení průmyslové sběrnice.

Obr. 2.

Firma Adantech vyvíjí a vyrábí standardní průmyslová PC již déle než patnáct let a zkušenosti s používáním PC v prostředí průmyslové výroby se promítly i do konstrukce panelových PC. Samozřejmý je u všech panelových PC Advantech např. dohlížecí obvod watchdog, užívaný v průmyslové výpočetní technice. Podívejme se alespoň stručně na nejzajímavější zástupce této techniky.

Nejmenším v řadě panelových PC Advantech je typ PPC-60 s obrazovkou o úhlopříčce 6" (obr. 1), vhodný jako náhrada operátorských panelů pro menší stroje nebo jako lokální operátorské rozhraní pro část složitější výrobní linky. Má vestavěn disk typu flash, a nemusí tedy obsahovat žádnou pohyblivou část. Je tudíž velmi odolný proti otřesům a vibracím a lze jej montovat i na exponovaných místech. Pro spojení s řídicím systémem jsou k dispozici rozhraní RS-232, RS-422/485 a Ethernet. Další rozšíření je možné pomocí karty typu PC/104. Ve verzi s větší odolností, s panelem z hliníkové slitiny, je tento typ k dispozici pod označením HMI-640S

Pro aplikace v průmyslu je rovněž určen modulární PPC-A84T s barevným displejem TFT o úhlopříčce 8,4". Jeho základem je robustní skříň z hliníkové slitiny. Modulární konstrukce umožňuje snadný a rychlý servis: zdroj, pevný disk a další části lze jednoduše vyjmout a vyměnit jako celek (obr. 2).

Větší typy panelových počítačů s LCD o úhlopříčce od 10,5 do 15" obvykle mají kromě již uvedených rozhraní také kompletní multimediální výbavu pro zpracování zvuku a rozhraní USB. Jednoduchým a levným panelovým počítačem je PPC-100 s displejem 10,5". Panelové PC s větší odolností, v kovové skříni, s displejem o stejné velikosti se dodává pod označením IPPC-9100. Následuje několik typů s displejem o úhlopříčce 12,1" a nakonec PPC-150 s displejem o úhlopříčce 15".

Nabídka panelových PC Advantech tedy poskytuje dostatek možností k výběru typu optimálního pro zamýšlenou aplikaci.

Společnost FCC Průmyslové systémy poskytuje veškeré informační materiály zdarma. Stačí tedy napsat, zatelefonovat, popř. faxem nebo elektronickou poštou zaslat žádost do kterékoliv kanceláře firmy v Praze, Brně nebo v Ústí nad Labem a vyžádaný katalog bude zájemci obratem bezplatně zaslán. Jako doplněk si lze vyžádat přiložení katalogu v elektronické podobě na CD.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819