Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Panelové počítače Micro Client IIA v pěti velikostech

Panelová PC s pasivním chlazením Micro Client IIA od společnos­ti Kontron jsou nyní k dispozici v pěti velikostech do úhlopříčky dis­pleje 17". Tyto počítače s procesory Intel Atom tak respektují trend k většímu komfortu obsluhy. Odporový dotykový displej má dosta­tečně velkou plochu pro ovládání i složitých vizualizačních aplikací v průmyslové i nevýrobní automatizaci.
 
Krytí počítače z čelní strany je IP65, a proto je vhodný i k ovládání zařízení, strojů a výrobních linek v provozních podmínkách. Vzhledem k malé hloubce zástavby (u největšího 17" panelového počítače je to jen 56 mm) lze počítač využít i tam, kde je tře­ba starý ovládací panel nahradit novým, s vět­ším displejem, ale kde je limitujícím faktorem prostor, který je k dis­pozici. Počítače Kontron Micro Client IIA podpo­rují veškeré běžné plat­formy tenkých klientů, např. RDP (Remote Desktop Protocol) pro software pod Windows nebo otevřené linuxové platformy pro prohlížeče založené na klien­tech Java. Přínos otevřených platforem je v tom, že se uživatelé ne­musí starat o licence pro přístup k centralizovaným i decentralizova­ným (webovým) aplikacím. Operační systém počítačů Micro Client IIA může být zaváděn z rotačních disků SATA, polovodičových disků CompactFlash nebo na dálku prostřednictvím Ethernetu.
 
Provedení s pasivním chlazením, bez ventilátoru, usnadňuje údrž­bu, snižuje hlučnost počítače a umožňuje dosáhnout střední doby mezi poruchami MTBF 40 tisíc hodin.
 
Kontron East Europe, e-mail: pavel.boehm@kontron.cz, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707