Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Panel View Plus a Versa View CE drží krok s potřebami uživatelů

číslo 6/2006

Panel View Plus a Versa View CE drží krok s potřebami uživatelů

Nová verze prostředí ViewAnyWareTM poskytuje možnost dalších úspor času a nákladů, zejména při návrhu systémů pro řízení spojitých technologických procesů. Prostředí nyní nabízí několikajazyčnou podporu, zabezpečení před neoprávněným přístupem do vývojového prostředí a prostřednictvím nové společné podpory většího počtu verzí softwaru a hardwaru i ochranu dosavadních investic (není nutné aktualizovat firmware). Ve verzi softwaru RS View Machine Edition pro produkty Panel View Plus a Versa View CE byly v této souvislosti provedeny tyto inovace:

Obr. 1.
  • globální objekty s rozhraními k technologickému procesu vkládané a opravované jedinkrát s automatickou aktualizací objektů v rámci projektu,

  • podpora několika jazyků v run-time verzi (uživatel může za běhu úlohy dynamicky přepínat mezi několika jazyky),

  • možnost v prostředí View Studio 4.0 vytvářet programy pro verze ME 3.0, 3.1, 3.2 a 4.0,

  • zabezpečení RS Asset Security se službami integrovanými do místního adresáře architektury Factory Talk,

  • snadná správa změn výrobního zařízení,

  • síť DeviceNet pro celou skupinu výrobků,

  • síť ControlNet pro 4" a 6" terminály Panel View Plus: neplánované a plánované zpracování zpráv, plánované I/O.

Inovace by se měly s výhodou uplatnit zejména v automobilovém průmyslu, při výrobě nápojů, v potravinářství, farmacii a chemii, při výrobě polovodičových součástek, ve vodárenství a při čištění odpadních vod.

Rockwell Automation s. r. o., tel.: 221 500 111, fax: 221 500 350, http://www.rockwellautomation.cz