Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Panasonic: vývoj musí být zrcadlem budoucí poptávky

Historie již mnohokrát ukázala, že i dobře „rozjeté“ projekty či firmy skončily v propadlišti dějin jako neúspěšné, jestliže nebylo včas přikročeno k potřebné transformaci. Být stále ve střehu a naslouchat trhu a vizionářům je základ úspěchu. Malé firmy jsou velmi operativní – na základě aktuálních informací mohou přijímat změny a opatření s rychlostí, kterou jim mohou nadnárodní giganty jen závidět. U velkých společností, kde jsou základem nejen krátkodobé, ale i střednědobé a dlouhodobé plány, je přijímání operativních změn poněkud komplikovanější. Ne však nemožné. Tento článek představuje základní přístup společnosti Panasonic Electric Works.

 

Naslouchání lidem z provozu

Jedním z nejúspěšnějších projektů společnosti Panasonic poslední doby je „product tester“. Před zaváděním finálních výrobků na trh nebo při něm jsou technikům z různých firem a z širokého spektra průmyslových oborů poskytnuty testovací vzorky. Spolu s výrobkem je jim poskytnuta i maximální technická podpora, která umožní seznámit se s výrobkem a maximálně zkrátí dobu uvedení do provozu. Každá spolupráce je možná jen za předpokladu, že je výhodná pro obě strany. Platidlem v tomto případě je zpětná vazba. Panasonic získává názory od svých zákazníků přímo z výrobních závodů, pečlivě je analyzuje a může je ihned využít při dalším vývoji. Spolupráce je tak oboustranně velmi výhodná.
 
O tom, jak se zapojit např. do programu testování snímačů vzdálenosti HG-C (obr. 1), se zájemci mohli dočíst v minulém čísle časopisu Automa (Automa, 2015, č. 7, str. 51).
 

Klíč k výběru správného produktu

Softwarový nástroj pro výběr optimálního snímače ze sortimentu Panasonic (obr. 2) již byl v časopise Automa představen v roce 2014 v čísle 12 (str. 4). Aplikace umožňuje zúžit širokou nabídku výběrem specifické skupiny (snímače tlaku, průtoku, univerzální fotoelektrické snímače, bezpečnostní závory, indukční snímače, vláknové optické snímače či optické snímače vzdálenosti) a nastavením filtrů s mnoha detailními parametry. Tak je uživatel pohodlně naveden na produkt, který optimálně vyhovuje jeho zadání. Aplikace pro výběr vhodného snímače je k dispozici jak pro PC, tak i pro chytré telefony a tablety. Je ihned spuštěna a připravena k činnosti, a to bez jakéhokoliv nahrávání stránek či dat. Funkce porovnání či možnost exportovat výsledky hledání do PDF jsou už jen drobnosti, které podtrhují výborné vlastnosti této aplikace.
 
Snímače byly první kategorií produktů, kde softwarový nástroj pomáhá při výběru správného typu výrobku podle širokého spektra kritérií. Následují aplikace pro výběr relé a servomotorů a chystány jsou další. Aplikace mají velmi přívětivé a intuitivní rozhraní. Jasné strukturování a rozšířené možnosti filtrování jsou velmi „návykové“ a poskytují příjemné prostředí jak pro nákupčí, tak pro techniky. Aplikace uživatele přesně navádí k produktu, který je z technického hlediska nejvhodnější.
 

UV vytvrzování prostřednictvím LED nyní i plošně

Jednou z velmi oblíbených kategorií výrobků Panasonic je Aicure – přístroj pro UV vytvrzování s LED. Produkty Aicure mají nadstandardní výkon, malé režijní náklady a hlavně možnost okamžitého spínání do výkonu až 20 W/cm2. Díky těmto parametrům a možnosti použít je v nepřetržitém provozu si velmi rychle získaly naprostou důvěru. Výrobek byl primárně určen pro bodové vytvrzování. Brzy po prvních úspěších se začala objevovat poptávka po plošném vytvrzování. Vývojové oddělení společnosti Panasonic vyslyšelo potřeby trhu a letos se skupina přístrojů pro UV vytvrzování s LED rozrostla o řadu UD40 (obr. 3). Jde o řídicí jednotku, ke které se připojují vytvrzovací lišty, v současné době dostupné v šířkách od 150 do 550 mm. Tímto krokem bylo vyhověno zákazníkům z oblasti tisku, lakování či plošného nanášení lepidel.
 
I v tomto oboru platí základní pravidlo společnosti Panasonic: „naše podnikání se zaměřuje na přidanou hodnotu pro naše zákazníky“. V praxi to znamená, že samotnému prodeji vždy předchází důkladné testování, a to velmi často i přímo na lince zákazníka, dokud není jednoznačné, že daný přístroj v konkrétních podmínkách zcela vyhovuje jeho potřebám. I případné neúspěchy jsou cennou zpětnou vazbou pro vývojové oddělení, které tak získává zkušenosti vedoucí k nápravě.
 

Měření spotřeby elektřiny a analýza její kvality v jednom

Na trhu je nepřeberné množství levných „měřáků“ spotřeby elektřiny a naproti tomu existují přístroje pro důkladnou analýzu její kvality. Na základě požadavků svých zákazníků zahájila společnost Panasonic vývoj systému správy hospodaření s energií, tzv. energetického managementu (obr. 4). Základem jsou inteligentní elektroměry pro nepřímé měření spotřeby elektřiny, na které navazují další komponenty průmyslové automatizace. Díky stavebnicovému uspořádání lze měřit jeden stroj a data uchovávat off-line na paměťové kartě měřicího přístroje nebo vytvořit libovolně rozsáhlou měřicí soustavu s ethernetovým připojením na celopodnikový informační systém po kabelu nebo bezdrátově. Výhoda modulárního řešení je umocněna otevřeností systému. Veškerý hardware podporuje běžné komunikační protokoly a naměřené hodnoty jsou v čitelném, přesně strukturovaném formátu. Není tedy problém napojit měřič spotřeby na již existující systémy. Data je možné importovat do podnikových systémů SCADA nebo lze využít KW Watcher – softwarový analytický nástroj, který je pro zákazníky Panasonic k dispozici zdarma.
 

Ionizace bez stlačeného vzduchu

Mnohé výzkumy a analýzy vyhodnotily stlačený vzduch jako nejdražší komoditu ve výrobních závodech. Záměrně zde nejsou uvedeny konkrétní hodnoty, protože jednotlivé výsledky se od sebe poměrně značně liší a bylo by velmi obtížné porovnávat postupy jejich získání. Na čem se však určitě shodují, je skutečnost, že vzduch všechny údržbáře, a z pohledu financí i management firmy, nenechává klidným.
 
Úniky se podílejí na spotřebě až 50 % a velmi obtížně se hledají. Panasonic se k tomuto problému postavil jednak vývojem řady průtokoměrů, které jsou primárně určeny k měření spotřeby vzduchu v jednotlivých větvích, a jednak snahou umožnit výrobním závodům stlačený vzduch úplně eliminovat.
 
Například nová řada ionizátorů bez nutnosti připojení na stlačený vzduch (obr. 5) si ponechává všechny výhody původních přístrojů, a to hlavně výkon, rychlost deionizace, bezpečné napájení 24 V, kompaktní tvar i šíři pracovní plochy. Ve výrobních závodech, kde měli možnost tyto nové ionizátory otestovat a porovnat s dřívějšími, se většinou shodli na tom, že jsou adekvátní náhradou pro budoucnost. Tam, kde to technologie umožní, bude naplánováno kompletní odpojení stlačeného vzduchu. V rámci tohoto projektu budou také nahrazovány pneumatické pohony elektrickými servomotory. Ty zpravidla vykazují menší poruchovost, nižší režijní náklady a menší požadavky na údržbu.
Obr. 1. Triangulační snímač vzdálenosti HG-C
Obr. 2. Aplikace k nalezení optimálního snímače šetří čas jak technikům, tak nákupčím
Obr. 3. Vytvrzovací UV lišta s LED
Obr. 4. Energetický management s přístupem na dálku a možností napojení na firemní systém
Obr. 5. Ionizátory bez nutnosti přívodu stlačeného vzduchu mají při stejném výkonu výrazně nižší režijní náklady