Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Panasonic: nejmenší mikrospínač pro montáž lisováním

Také v oblasti mikrospínačů už je zastarávající technologie pájení nahrazována lisováním, protože při nalisování se eliminují rizika studených spojů i poškození vysokými teplotami při pájení. Nejdůležitějším faktorem pro dosažení dobrého kontaktu a reprodukovatelného vysoce kvalitního spoje je optimální kombinace materiálů, tvarů a tolerancí. Jsou-li splněna všechna doporučení, je lisování výhodné z hlediska jak ceny, tak i bezchybného spojení. Pro tento způsob osazování jsou optimalizovány i nové mikrospínače řady ASQM.

Vzhledem k posuvným kontaktům, velmi malým rozměrům a krytí IP67 jsou mikrospínače řady ASQM ideální pro taktilní detekci v náročném prostředí, kde je velmi malý prostor pro vestavbu. Typickým použitím mikrospínačů ASQM je detekce správného dovření dveří automobilů či krytu domácích spotřebičů, kancelářských zařízení apod.

Kluzný kontakt přináší výhodu konstantní síly po celé dráze pohybu kontaktu a bezpečného sepnutí. Pokovení na obou stranách kluznéhokontaktu zaručuje spolehlivé sepnutí v celém rozsahu 5 V DC/1 mA až 16 V DC/50 mA.

Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka, tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz