Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Panasonic hledá dobrovolníky na testování snímačů vzdálenosti

Společnost Panasonic své výrobky neustále vylepšuje a vyvíjí s ohledem na potřeby zákazníků. Nyní vyhlásila projekt, jehož cílem je vyzkoušet a otestovat snímač vzdálenosti HG-C, určený k přesnému měření v náročných průmyslových provozech. Typické oblasti použití tohoto snímače jsou automatizované výrobní linky, kde je nutné výrobky detekovat, rozlišovat, kontrolovat a měřit. Společnost Panasonic hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli na testování snímačů přímo v provozu podílet.

 

Spolupráce přináší výsledky

Společnost Panasonic vyvinula laserový triangulační snímač vzdálenosti HG-C v úzké spolupráci se svými zákazníky. Každý produkt uvedený na trh musí splňovat přísná kvalitativní i bezpečnostní kritéria a mít vynikající funkční vlastnosti. Z tohoto důvodu firma velmi těsně spolupracuje se skupinou dobrovolníků, jimž dává podle jejich potřeb maximální prostor pro využití nejnovějších výrobků v provozu a zároveň od nich získává konstruktivní zpětnou vazbu. Veškeré podněty jsou analyzovány a hodnoceny a následně zahrnuty do dalšího vývoje produktů. Výsledkem této spolupráce je produkt vyladěný přesně podle potřeb průmyslu.
 
Nyní firma hledá dobrovolníky na testování technických parametrů snímače HG-C v praxi a výměnu získaných zkušeností. Jako tzv. Product Tester může dobrovolník používat a testovat snímač HG-C v průmyslových podmínkách bez omezení a zcela zdarma.
 

Kdo se může připojit?

Projekt je otevřen všem společnostem a odborníkům z oblasti průmyslové výroby v Evropě a vítáni jsou zejména dobrovolníci s odpovídajícím technickým zázemím. Program je ideální pro společnosti s konkrétní úlohou umožňující
otestovat tento výrobek v daném oboru v praxi.
 

Jaké z toho budou mít dobrovolníci výhody?

Dobrovolníci se naučí, jak pracuje optický triangulační snímač. Získají zdarma technickou podporu specialistů firmy Panasonic i pomoc při řešení dané úlohy. Budou mít možnost snímač neomezeně používat v reálném průmyslovém prostředí, po ukončení řádné testovací doby si jej mohou zdarma ponechat.
 

Jaký je jejich úkol?

Úkolem dobrovolníků je připravit a otestovat snímač v úloze, kde jsou klíčovými parametry velká rychlost, přesnost a rozpoznávání objektů v náročných podmínkách. Své zkušenosti a podněty musí shrnout v závěrečné zprávě a vyplnit dotazník s podrobnostmi o svém projektu.
 

Jak se do projektu přihlásit?

Dobrovolníci se mohou přihlásit e-mailem na adrese sensors.peweu@eu.panasonic.com, popř. prostřednictvím webové stránky https://panasonic-electric-works.com/eu/11506.htm.
Obr. 1. Společnost Panasonic hledá dobrovolníky na testování triangulačních snímačů vzdálenosti HG-C