Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pamětní dvousetkoruna

číslo 4/2006

Pamětní dvousetkoruna

Dne 22. února vydala Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice.

F. J. Gerstner (1756–1832), matematik, fyzik a astronom, se významně zasloužil o reorganizaci rakouského technického školství. Jeho zásluhou podepsal císař František II. v roce 1803 Dekret o založení Královského stavovského technického učiliště v Praze. Učit se začalo 10. listopadu 1806, a toto datum je proto považováno za datum vzniku nynějšího Českého vysokého učení technického. F. J. Gerstner zde byl profesorem mechaniky a hydrauliky a především prvním ředitelem školy (zvané v té době též polytechnický institut, po vzoru pařížské École polytechnique).

Z Gerstnerova odkazu si dovoluji připomenut alespoň tuto větu, významnou i pro současné pedagogy technických univerzit: „Jako profesoři medicíny jsou lékaři života lidí, právě tak profesoři techniky musí svými radami bdít nad životem průmyslu a svými přednáškami sloužit potřebám země.„

Pamětní mince Česká národní banka prodává prostřednictvím subjektů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem a v omezené míře i ve svých mimopražských pobočkách. Zájemcům doporučuji s nákupem neotálet, protože zvláště mince v kvalitě proof bývají rychle vyprodány.

(Bk)