Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Pamětní deska Christianu Dopplerovi

číslo 4/2006

Pamětní deska Christianu Dopplerovi

V pátek 10. března 2006 byla v Praze v ulici U Obecního dvora na domě č. 799 odhalena pamětní deska rakouskému fyzikovi, matematikovi a astronomovi Christianu Johannu Dopplerovi (29. 11. 1803 až 17. 3. 1853). Christian Doppler v tomto domě bydlel se svou rodinou v letech 1843 až 1847, kdy působil jako profesor matematiky a fyziky na pražské polytechnice (dnešním ČVUT). V Praze také publikoval svá nejvýznačnější díla – více než padesát prací z oborů matematiky, fyziky a astronomie. Mezi nimi byla i práce, v níž popsal jev později pojmenovaný jeho jménem: Pohybuje-li se zdroj vlnění vůči pozorovateli, je frekvence vlnění zjištěná pozorovatelem jiná než frekvence vlnění zdroje. (Jen pro přesnost: tato práce byla publikována v roce 1842, tedy o rok dříve, než se Doppler, působící v Praze již od roku 1835, do ulice U Obecního dvora přistěhoval).

Protože změna frekvence závisí na rychlosti pohybu zdroje vůči pozorovateli (nebo snímači), využívá se Dopplerův jev v mnoha měřicích přístrojích. V průmyslové automatizaci jsou to především všeobecně rozšířené ultrazvukové průtokoměry. Průtokoměry založené na stejném principu měří v lékařské diagnostice průtok krve. Policisté používají pro měření rychlosti automobilů dopplerovské radary a astronomové zase znají Dopplerův rudý posun, považovaný za důkaz rozpínání vesmíru.

Pamětní desku, zřízenou zásluhou Nadace Christiana Dopplera, umělecky ztvárnila akademická sochařka Ellen Jilemnická a usadil ji akademický architekt Petr Keil.

(Bk)