Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Palubní kamera automaticky rozeznává dopravní značky

Palubní kamera automaticky rozeznává dopravní značky

Systémy, které dokážou rozeznat registrační značky automobilů, již na mnoha místech sledují průjezdy křižovatkami na červenou nebo překročení maximální povolené rychlosti, a přispívají tak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Podobné systémy ovšem mohou rozpoznávat nejen registrační značky automobilů, ale také např. dopravní značky podél komunikací, a tudíž pomoci řidičům vyhnout se nebezpečným situacím nebo minimálně pokutám za porušení dopravních předpisů. Riziko neúmysl­ného porušení dopravních předpisů je značné zejména u řidičů, kteří jedou v neznámém prostředí nebo projíždějí úseky s probíhající stavební činností.

Obr. 1.

Obr. 1. Systém pro rozpoznávání dopravních značek (foto: Siemens VDO)

V systému vyvíjeném společností Siemens snímá kamera CMOS umístěná v automobilu poblíž zpětného zrcátka dění před vozidlem a vyhledává dopravní značky porovnáním snímaného obrazu se vzory značek uloženými v paměti systému. Informace o rozpoznaných značkách poté předává palubnímu počítači. Rychlostní limit se zobrazí na displeji rychloměru nebo na průhledovém displeji (head-up; obr. 1). Zvukové znamení upozorní řidiče, že překročil povolenou rychlost, nebo dokonce minul značku se zákazem vjezdu (např. vjel do jednosměrné ulice v protisměru). Systém lze spojit i s tempomatem, který potom může automaticky uzpůsobit rychlost podle dopravního značení.

Není problém rozeznávat i doplňkové tabulky s omezením platnosti rychlostního limitu pro určité typy vozidel nebo s časovým omezením a systém lze též kombinovat s navigačním systémem GPS, který zjistí, je-li vozidlo v obci, mimo obec nebo na dálnici.

Předpokládá se, že systém bude řidičům sloužit v kombinaci nejen s GPS, ale i s dalšími systémy, např. se systémem pro rozpoznání jízdního pruhu (výrazně upozorní řidiče na vyjetí z jízdního pruhu bez znamení o změně směru jízdy – tedy např. při vjetí do protisměru při mikrospánku), se systémem nočního vidění nebo systémem pro navádění při parkování.

Systém rozeznávání dopravních značek je zatím navržen pro použití v nových vozidlech, neboť komplikované síťování jeho komponent by při dodatečné montáži bylo příliš nákladné.

Je třeba pamatovat na to, že jde o asistenční systém, který řidiči pouze pomáhá při řízení, ale nesnímá z něj odpovědnost za dodržování dopravních předpisů a bezpečnou jízdu.

(Bk)