Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Padesát let zaujetí pro měniče frekvence

Rok 2018 je pro společnost Danfoss Drives speciální a představuje milník v její historii. Před padesáti lety byla společnost Danfoss první, která začala vyrábět měniče frekvence ve velkém. Od té doby je přední firmou v technice měničů a v oblasti digitálních řešení, která umožňují zákazníkům prosperovat ve světě, který se rychle mění. 

Hrdí na svou minulost

Danfoss Drives je společnost, která dělá věci jinak. Je jedinečná v tom, že se vždy 100% zaměřovala na vývoj, výrobu a dodávku měničů frekvence. Od roku 1968 byl její sortiment vysoce kvalitních, aplikačně optimalizovaných produktů a služeb neustále zdokonalován tak, aby umožnil dosahovat velké účinnosti, šetřit co nejvíce energie a minimalizovat emise.

Díky nezávislosti připojovací techniky, motorů a řídicích systémů dává Danfoss Drives zákazníkům možnost využít potenciál optimalizace jejich systémů a vybavit jejich měniče tak, aby zajistili, že navrhují pro své pohony to nejlepší řešení bez kompromisů. 

Preference současnosti

Padesáté výročí je čas pro oslavu. Nastává ale také čas znovu potvrdit závazek společnosti jejím zákazníkům a partnerům a ukázat, jak se Danfoss neustále vyvíjí. Společnost sleduje nejnovější trendy a odpovídá na velké výzvy, které ovlivňují současný svět, a tak vyvíjí a inovuje techniku, která se např. zabývá změnou klimatu, pomáhá vyrovnat se s rychlou urbanizací, poskytuje úspěšné a udržitelné systémy pro vodní hospodářství a čištění odpadních vod a pro hospodaření s energií. Navíc nejnovější trendy v oblasti automatizace a komunikační techniky společnosti Danfoss umožňují měnit způsob, jakým funguje, aby dále posílila úspěšnost svých zákazníků v digitalizovaném světě. 

Zaměření na budoucnost

Společnost Danfoss Drives s využitím zkušeností získaných v průběhu pěti desetiletí obrací pohled do budoucnosti. Odhaduje, že v roce 2025 bude více než 5 miliard lidí (více než 50 % předpokládané populace) přímo nebo nepřímo využívat ve svém každodenním životě výhody, které Danfoss Drives poskytuje. Instalované měniče frekvence pomohou ročně ušetřit ekvivalent 60 hodin globální spotřeby energie.

Danfoss Drives existuje již padesát let, ale vize a zaujetí společnosti a jejích zaměstnanců jsou stále stejně svěží, jako byly v roce 1968. Při oslavách svého úspěchu bude Danfoss Drives i nadále usilovat o čistou vodu, čistý vzduch, čistou energii a čistou budoucnost.

Proslov Jřrgena Madse Clausena, předsedy správní rady společnosti Danfoss Group a syna zakladatele firmy, k padesátému výročí zahájení výroby měničů frekvence ve společnosti Danfoss Drives, čtenáři najdou na
https://youtu.be/MGsyRXUH0a0. 

(Danfoss Drives)

Obr. 1. Jřrgen Mads Clausen, předseda správní rady společnosti Danfoss Group

Obr. 2. Měniče frekvence Danfoss