Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Packaging Live na MSV 2013 – linka na balení čokolád

Balicí a manipulační zařízení sestavená do linky na balení čokoládových tyčinek si mohli prohlédnout návštěvníci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V pavilonu Z ve stánku s označením Packaging Live bylo možné čtyřikrát denně sledovat v běhu zařízení na balení a ukládání čokolád do krabiček, následné značení a vkládání do velkých krabic, sponkování kartonů, fixaci, lepení, identifikaci a finální paletizaci. Pořádající agentura Equicom zařadila do linky zařízení partnerských firem: Ondrášek Ink-Jet System, ARC-Robotics, Gaben, Viking Mašek, Technology, Servisbal obaly, KUDA Packaging, Fipack a Strand. Ve stánku představila svůj výzkum v oblasti identifikace také laboratoř ILAB RFID, působící na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Dalšími partnery linky jsou výrobce ekologicky bezpečných maziv UltraLube a peněžní ústav GE Money Bank. Nezbytnou součástí stánku Packaging Live byla kavárna Penerini coffee s výbornou kávou a zákusky.

Schéma na obr. 1 ukazuje, že linka začíná stavěcím strojem CFM (pozice 1a) společnosti Viking Mašek, který z plochého přířezu postaví základní tvar krabice. Dopravníkem firmy Strand (3) čokoládové tyčinky postupují k minirobotu FANUC řady LR Mate 200 (2) stolní velikosti, který dodala firma ARC-Robotics. Robot svými štíhlými rameny vkládá čokolády do krabičky. Krabičky jsou následně uzavírány strojem CLM firmy Viking Mašek (1b) a postupují do manuálního úseku, kde jsou uzavírány do velkých krabic za pomoci poloautomatických sešívaček boků (5) a dna (6), které dodává společnost KUDA Packaging. Tato firma se postarala také o technickou koordinaci linky.

Na další stanici linky je na stroji Minipakr, dodaném firmou Servisbal obaly, vyplněn volný prostor v krabici vzduchovými polštářky a papírovou fixací (8a, b). Dopravníkem firmy Strand (10) putují krabice k lepicímu stroji G47F společnosti Technology (12), který automaticky uzavírá jejich vrchní chlopně a zalepuje je lepicí páskou. Další operací je nástřik adhezního roztoku na krabice (firma Fipack). Nástřikem krabice získá protiskluzové vlastnosti pro bezpečnější ukládání krabic na paletu (13). Poté krabice prochází branou RFID společnosti Gaben (14) a dále je opatřena potiskem tiskárnami společnosti Ondrášek Ink-Jet System (9, 11). Z dalšího dopravníku (15) krabice odebírá paletizační robot Fanuc M-410iC (16) od ARC-Robotics a skládá je na paletu. Nakonec jsou krabice upevněny na paletu ovinutím předepnutou fólií z PVC poloautomatickým ovinovacím strojem Mytho M TP firmy Technology (19).

O sběr dat z linky a jejich zobrazení se postarala firma Gaben. Její systém Mesline zajistil sběr dat, která byla zobrazována na 24" průmyslových displejích s infračervenou nerozbitnou dotykovou obrazovkou stejné firmy (v rozích linky). Na konci linky je každá paleta opatřena chytrou etiketou RFID firmy Gaben (20). Čtecí brána stejné firmy (21) pak automaticky zaznamenávala průjezd označených palet.

(ev)

Obr. 1. Schéma balicí linky, která byla ve stánku Packaging Line provozována na MSV 2013 v Brně

Obr. 2. Robot FANUC M-410iC skládá krabice na paletu