Ovládání modulu Logo! zprávami SMS

číslo 7/2005

Ovládání modulu Logo! zprávami SMS

Logický modul Logo! z produkce společnosti Siemens je často využíván k realizaci malých řídicích úloh. Nejenže dokáže řídit jednoduchá průmyslová zařízení, ale může být dobrým pomocníkem i v automatizaci technických zařízení budov. Od doby svého vzniku si Logo! vydobylo na trhu pevné postavení. Nyní však přichází novinka, modul Logo! v kombinaci s modemem GSM, umožňující ovládat nejrůznější zařízení prostřednictvím zpráv SMS z mobilního telefonu.

Jak Logo! pracuje

Základní myšlenkou koncepce modulu Logo! je umístit logické, spínací, časové a ostatní speciální funkce do jednoho přístroje a ušetřit tím technikům práci při projektování i realizaci celé řídící úlohy. S modulem Logo! je možné např. ovládat čerpadla, kompresory, závory a vrata, osvětlení či výtahy v budovách, zavlažovat rostliny ve skleníku a řešit podobné jednoduché úkoly. Je-li zmíněný modul vhodně doplněn, zvládne však i relativně komplikovaná zařízení, včetně sledování teplot, tlaků a dalších analogových veličin.

Obr. 1.

Obr. 1. Logický modul Logo! v provedení 12/24RC

Výhody použití modulu Logo! jsou zřejmé. Řešení je možné kdykoliv přizpůsobit požadavkům zákazníka, neboť není problém v modulu kdykoliv jednoduše změnit program (ať už při použití přehledného uživatelského softwaru pro PC nebo prostřednictvím integrovaného displeje a klávesnice). Vzhledem k tomu, že místo mnoha zařízení uživatel použije jen jeden modul, ušetří spoustu cenného místa v rozváděči. Projektantům takový modul ušetří práci při přípravě projektu, protože místo složitého vyhledávání jednotlivých přístrojů v katalozích mohou použít jediné zařízení, které navíc vykonává i mnoho dalších funkcí. Kromě toho je modul Logo! (obr. 1) vybaven vestavěným displejem pro zobrazování zpráv. Jelikož lze pořídit za velmi příznivou cenu, vše hovoří pro jeho použití.

Logo! 0BA5

Na letošním veletrhu Amper firma Siemens představila novou generaci modulu Logo! s typovým označením 0BA5. Nové moduly mají inovovaný displej s lepším kontrastem a k dispozici budou také nové funkce pro zpracování analogových hodnot, jako např. rampa nebo analogový multiplexer. Převratnou novinkou jsou analogové výstupy, které umožňují ovládat např. měniče frekvence nebo proporcionální ventily. Nově je v modulu Logo! integrován PI regulátor, který potěší mnoho uživatelů zejména svojí jednoduchostí a současně velkou přidanou hodnotou.

Obr. 2.

Obr. 2. Zapojení modemu Insys GSM s logickým modulem Logo!

K dispozici je i nový rozšiřovací modul se dvěma napěťovými analogovými výstupy 0 až 10 V s rozlišením 10 bitů. Vzhledem se tento modul shoduje s ostatními rozšiřovacími moduly. Analogové výstupy lze využít ve spojení s některou ze tří nových funkcí pro zpracování analogových hodnot.

Jak využít SMS

Ovládat modul Logo! pomocí zpráv SMS umožňuje modem s názvem Insys GSM. Jedná se o průmyslovou variantu modemu GSM speciálně přizpůsobenou modulu Logo!. Tento modem se k modulu Logo! připojí standardním kabelem dodávaným pro připojení modulu Logo! k PC (obr. 2). Dále je nutné modem napájet – je možné použít stejný napájecí zdroj jako k modulu Logo!.

Po úspěšném zapojení je třeba modem Insys GSM nakonfigurovat. K tomuto je určen jednoduchý software HS-COMM GSM, který je součástí prodejního balení. Umožňuje nastavit vše potřebné ve variantách:

  • dva digitální vstupy pro alarmy: umožňují zaslat zprávu SMS při aktivaci výstupu modulu Logo! tak, že se digitální vstup modemu jednoduše spojí s fyzickým digitálním výstupem modulu Logo!; tuto funkci lze použít i pulsně tak, že modem počítá pulsy a podle počtu pulsů je možné vyslat až deset různých zpráv SMS (protože jsou k dispozici dva vstupy, lze takto volit z až dvacet zpráv SMS),

  • dva digitální výstupy pro alarmy: umožňují podle přijaté zprávy SMS aktivovat vstup modulu Logo! tak, že se výstup modemu spojí s fyzickým digitálním vstupem modulu Logo!, který bude po přijetí zprávy SMS modemem aktivován,

  • zpráva o stavu: dovoluje jednorázově i pravidelně v definovaných intervalech zasílat kompletní nebo i částečný obraz hodnot technologických veličin (lze si tedy nechat zaslat zprávu SMS s hodnotou digitálního nebo analogového vstupu i výstupu, údajem časovače, aktuálním údajem čítače apod.); tato funkce umožňuje přístup ke všem technologickým veličinám a navíc až ke 30 hodnotám ve funkčních blocích programu.

Obsah prodejního boxu

Sada, kterou lze objednat jako standardní produkt společnosti Siemens, obsahuje:

  • modem Insys GSM,
  • kabel-adaptér mezi kabel Logo! – PC a modem,
  • CD-ROM s parametrizačním softwarem pro PC,
  • anténu GSM,
  • potřebnou dokumentaci.

Pro realizaci celé řídicí sestavy uživatel dále potřebuje modul Logo! a napájecí zdroj a, jestliže chce přenášet zprávy o stavu, také kabel Logo! – PC. Vystačí-li uživatel jen s připojením prostřednictvím digitálních vstupů a výstupů, kabel Logo! – PC instalovat nepotřebuje (bude nutný jen k naprogramování modulu Logo!).

Příklad použití – správa chaty

Představme si, že vlastníme chatu, v níž chceme na dálku ovládat topení (tzn. před odjezdem na chatu zapnout topení, aby při příjezdu již byla vyhřátá). Navíc požadujeme, abychom se dozvěděli o neoprávněném vniknutí do objektu v době naší nepřítomnosti.

Pro tuto jednoduchou úlohu lze použít modul Logo!, který bude pracovat jako vyhodnocovací člen a bude zprostředkovávat veškerou logiku. Modul Logo! připojíme k modemu Insys GSM prostřednictvím jednoho digitálního vstupu modulu, který bude aktivován modemem GSM při příjmu zprávy SMS představující povel k zapnutí topení, a dále jednoho digitálního výstupu, který bude fungovat jako výstražné hlášení neoprávněného vniknutí do objektu.

S použitím softwaru HS-COMM GSM se nastaví potřebné číslo mobilního telefonu v síti GSM, které bude oprávněno zasílat zprávy SMS modemu Insys GSM, a text, který aktivuje digitální vstup modulu Logo!. Program bude napsán tak, že aktivace tohoto vstupu zapne topení. Prostřednictvím dalšího výstupu může operátor dostat zpětnou zprávu SMS o tom, že topení bylo úspěšně zapnuto. Podobně bude fungovat zaslání zprávy SMS při narušení ochrany objektu, jen s tím rozdílem, že budou vyhodnocovány stavy vstupů modulu Logo!, na které budou připojeny např. snímače pohybu. Modul Logo! v případě reakce snímače aktivuje svůj výstup, čímž se vyšle příslušná zpráva SMS z modemu Insys GSM.

Na závěr

Modul Logo! nabízí uživatelům nejen přehlednost a jednoduchost, ale také široké možnosti použití, výkonné funkce, možnost zobrazení technologického procesu na vestavěném displeji atd. S novou sadou, obsahující modem Insys GSM, má uživatel navíc k dispozici možnost dálkového řízení automatizovaného systému. Výhodou tohoto řešení je, že modem Insys GSM nijak neovlivní program v modulu Logo!. Parametrizační software je přitom velmi jednoduchý.

Zajímavá je i možnost přenést ve zprávě SMS obraz technologického procesu, tj. aktuální stav vstupů a výstupů, aktuální hodnoty časů atd. Tuto funkci lze vyvolat nejen jednorázově zasláním předdefinované zprávy SMS, ale i nastavit její cyklické opakování v pravidelném časovém intervalu.

Je patrné, že modem Insys GSM je dobrým řešením v případě, kdy uživatel chce jednoduše a rychle reagovat na změny ve sledovaném zařízení cestou zpráv SMS. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách věnovaných malým řídicím systémům od firmy Siemens (http://www.siemens.cz/micro).

Ing. Tomáš Halva, Siemens s. r. o.
(tomas.halva@siemens.com)

Siemens, s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel: 233 032 411
http://www.siemens.cz/ad