Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ovládání a vizualizace na dálku s tenkými klienty

číslo 10/2005

Ovládání a vizualizace na dálku s tenkými klienty

U mnoha strojů a zařízení je třeba umístit displej, ovládací prvky, mechaniky paměťových médií a další rozhraní odděleně od vlastního řídicího PC. Jednoduše toho lze dosáhnout použitím Automation PC od firmy Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik (B&R) s integrovaným propojením Smart Display link, fungujícím na vzdálenost až 40 m. V některých případech, např. při automatizaci ve stavebnictví, je ovšem třeba komunikovat na vzdálenost ještě mnohem větší.

Obr. 1.

Obr. 1. Automation PC 620 s operátorskými terminály Power Panel 100 jako tenkými klienty

Pro takové účely nabízí firma B&R otevřené řešení typu klient/server s využitím operátorských panelů Power Panel 100 a Mobile Panel 100 a počítače Automation PC620 (APC). Hlavní předností řešení s tenkými klienty je komunikace prostřednictvím sítí Ethernet TCP/IP; to umožňuje překonávat velké vzdálenosti s použitím cenově výhodných standardních komponent (např. při použití optických kabelů lze garantovat dosah daleko překračující 1 km).

Řešení průmyslových úloh s použitím tenkých klientů

K vytvoření výkonného průmyslového řešení využívajícího služby Remote Desktop Protocol, dodávané společností Microsoft jako součást operačních systémů Windows XP embedded a Windows CE, nabízí firma B&R výkonný server s předem připraveným klientským rozhraním. Na straně klientu není třeba vkládat heslo. Preferovaný klient se po spuštění automaticky spojí se serverem, zatímco nečinný klient zobrazí jednoduché přihlašovací okno. Aplikace pak může být vyvolána na obrazovku s použitím klávesnice nebo myši. Tím se předchází možným chybám obsluhy.

Obr. 2.

Obr. 2. Mobil Panel 100 funguje přes Ethernet jako tenký klient serveru Automation PC 620

Power Panel 100 a Mobile Panel 100 jako tenký klient

Tenký klient funguje čistě jako operátorský terminál a aplikace jsou spouštěny na serveru. Požadavky na paměť a výkon procesoru u tenkého klientu jsou relativně malé, což umožňuje, aby byl tenký klient skutečně „thin„ neboli tenký ve smyslu malé zástavbové hloubky. Pro funkci tenkého klientu jsou ideální kombinace zařízení Power Panel 100 (obr. 1) či Mobile Panel 100 (obr. 2) spolu s operačním systémem Windows CE. Design je plochý a robustní a s použitím Compact Flash a bezventilátorového řešení nemají panely žádné točivé části.

APC 620 – výkonný server

Automation PC 620 je vybaven procesory Pentium M, a poskytuje tedy velký výkon. Dvě integrovaná rozhraní Ethernet umožňují odděleně připojit síť s tenkými klienty a firemní síť.

Disky a tenký klient

Dokud aplikace na serveru běží, průzkumník na tenkém klientu zobrazuje adresářovou strukturu serveru. Pokud ke klientu připojí externí disk (např. paměť flash přes rozhraní USB), připojí se tento disk přes Ethernet jako lokální disk serveru. To umožňuje jednoduchou a snadnou výměnu dat, např. hodnot jednotlivých parametrů sledovaného stroje.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

B+R automatizace, spol. s r. o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel.: 541 420 311
fax: 541 420 326
e-mail: office.cz@br-automation.com
http://www.br-automation.cz