Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Otevření centra laserového svařování v Bratislavě

Laserové svařování je metoda vhodná zejména pro spojování obtížně svařitelných materiálů a dílů. Obtížně svařitelnými materiály mohou být např. korozivzdorné oceli nebo hliníkové slitiny; obtížně svařitelnými díly jsou takové díly, kde je svar špatně dostupný nebo kde je třeba vytvořit svar velmi úzký a hluboký. Předností laserového svařování je také malé ovlivnění okolního materiálu teplotou. Laserem lze kromě svařování (bez přidaného materiálu nebo s přidaným materiálem) také nanášet povrchové povlaky nebo naopak povrchovou vrstvu odstraňovat (ablace), dělit materiál, popř. spojovat díly pájením. Výhodou laserového svařování je velká produktivita výroby, nevýhodou vyšší pořizovací cena potřebného zařízení. Laserové záření je také nebezpečné pro zrak, a v okolí svařovacího zařízení je proto zapotřebí dodržovat velmi přísné bezpečnostní podmínky.
 
Vyšší pořizovací cena laserové svařovací buňky vede k tomu, že zájemci si zpravidla chtějí vhodnost této metody právě pro jejich potřeby předem důkladně ověřit. Pro ně společnost Blumenbecker Slovakia (www.blumenbecker.sk) otevřela společně s Výskumným ústavem zváračským v Bratislavě centrum laserového svařování. Centrum je vybaveno třemi roboty Kuka, z nichž jeden nese adaptivní svařovací hlavu Scansonic ALO3. Zdrojem laserového záření je 4kW pevnolátkový (Nd:YAG) laser od firmy Rofin. Pro navádění manipulačního robotu je použita průmyslová kamera od firmy Sick. Na vybavení robotické svařovací buňky se dále podílely společnosti Phoenix Contact (řídicí systém, ovládací panel), Rockwell Automation (bezpečnostní systém a světelné závory), Scansonic a Rofin Slavnostního otevření centra laserového svařování se zúčastnili oficiální hosté z firem, které se na jeho vybavení podílely, zástupci mateřské firmy Blumenbecker z Německa i zastoupení v České republice, zástupci „domácího“ Výskumného ústavu zváračského, novináři a především zákazníci firmy Blumenbecker, kteří mají o tuto technologii zájem.
 
Laserové svařování patří k progresivním technologiím spojování materiálů, které najdou uplatnění v mnoha odvětvích strojní výroby. Hlavní oblastí použití je výroba dopravních prostředků a dílů pro ně, ať jsou to automobily, železniční vozidla nebo letadla. V oboru automatizační techniky je laserové svařování používáno při výrobě mnoha druhů snímačů, jejich pouzder nebo jímek.
 
Centrum laserového svařování nyní nabízí zájemcům o tento obor konzultace, ověřování svařitelnosti a testování technologie na konkrétních dílech. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím elektronické pošty na adrese: laser@blumenbecker.sk.
(Bk)
 
Obr. 1. Slavnostní otevření centra laserového svařování
Obr. 2. Roboty Kuka při práci
Obr. 3. Pohled do rozváděče