Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Otevřené dveře elektrotechnické fakulty a soutěž robotů

Den otevřených dveří organizuje Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze v pátek 30. listopadu (www.fel.cvut.cz/prestudent/dod.html). Program probíhá paralelně na dvou místech. V Dejvicích v ulici Technická 2 budou v posluchárně D3-209 od 8:30 do 9:15 prezentovány studijní programy elektrotechnika, energetika a management, komunikace, multimédia a elektronika. Doba od 9:15 do 11:15 bude věnována prohlídce laboratoří a stejný program se zde bude opakovat od 12:00. Na Karlově náměstí 13 budou v posluchárně E-107 od 8:30 do 9:15 představeny studijní programy kybernetika a robotika, softwarové technologie a management a otevřená informatika. V době od 9:15 do 11:15 bude příležitost k prohlídce laboratoří a od 12:00 se bude opakovat stejný program. Po skončení každého prezentačního bloku je plánován přesun mezi objekty v Dejvicích a na Karlově náměstí a naopak.

V laboratořích v Dejvicích lze vidět např. vyspělou audiovizuální techniku a studio, letecké a kosmické systémy, navigační přístroje, halu vysokých napětí, fotovoltaiku, mikroskopii, elektrické stroje, světelný design, virtuální realitu, optické systémy, datové sítě, lékařské aplikace, senzory, zabezpečovací techniku, návrhy integrovaných obvodů. Laboratoře na Karlově náměstí nabízejí např. seznámení s agentními technologiemi, centrum strojového vnímání, technologie inspirované přírodou, inteligentní robotiku, roboty Mindstorms Lego, řídicí systémy, ukázky výpočetní inteligence, sítě, virtuální realitu a usability. Aktuální program bude uveřejněn na www.budit.cz, dotazy a připomínky ke dni otevřených dveří poskytne Otakar Vlček, tel.: 224 352 360, e-mail: pr@fel.cvut.cz.

Na Karlově náměstí v KN:E-107 (v Zengerově posluchárně) bude současně probíhat Robosoutěž 2012 – soutěž robotů v kategorii středoškolských týmů. Od 10:30 do 11:30 bude povoleno testování funkčnosti robotů na hrací ploše a v 11:30 začne vlastní soutěž. Podrobnosti o konání jejího předkola, včetně časového harmonogramu, jsou uvedeny na http://dce.fel.cvut.cz/roboti/pss2012/. Tři nejlepší středoškolské týmy mají možnost zúčastnit se finálové soutěže, která je organizována pro studenty prvního ročníku bakalářského studia na FEL v rámci předmětu A3B99RO Roboti dne 14. prosince od 15:00. Podrobnosti jsou na https://support.dce.felk.cvut.cz/roboti/index.php?sekce= class_1213&id=roborace_1213_final.

Obě kola soutěže jsou veřejná a jsou na ně zváni spolužáci a přátelé soutěžících, účastníci dne otevřených dveří FEL a všichni zájemci o mobilní roboty a o studentské soutěže (martin.hlinovsky@fel.cvut.cz).            

(šm)