Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Osciloskop s rychlým zobrazováním

Sledování analogových nebo digitálních signálů je poměrně čas­tá úloha v technické praxi. V katalogu zásilkové firmy Distrelec lze v oddíle měřicí techniky nalézt poměrně bohatou nabídku různých typů osciloskopů, spektrálních analyzátorů a generátorů signálů. Osciloskop typu DSOX2012A (číslo výrobku 915662), jehož vý­robcem je společnost Agilent Technologies, uspokojí svými funk­cemi i náročné uživatele.
 
Osciloskop má vestavěný generátor signálů WaveGen (20 MHz) pro průběhy sinus, rampa, obdélník, šum a také pro stejnosměrné sig­nály. Všechny funkce jsou integrovány v obvodu ASIC Agilent Me­gaZoom IV, což zabezpečuje velkou rychlost všech operací. Přístroj pracuje s digitálními i analogovými signály (MSO – Mixed Signal Oscilloscope).
 
Klíčové parametry osciloskopu jsou uvedeny v tab. 1. Za po­zornost stojí především mimořádná frekvence obnovy signálu, 50 000 průběhů/s, která dovoluje zobrazit i náhodné události. Pro přenos dat je osciloskop vybaven dvěma konektory USB (je­den vpředu, jeden vzadu), volitelně lze přístroj rozšířit o modul LAN a GPIB. Zákazník může během životnosti přístroje aktuali­zovat (upgrade) některé jeho funkce: šířku pásma, vestavěný ge­nerátor funkcí WaveGen, měřicí aplikace i MSO. Pro osciloskop platí tříletá záruka.
 
Standardní dodací doba je 24 hodin, náklady na dopravu zásilky činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá na hmotnosti a množství produktů v zásilce. Kromě tištěného katalogu elektroniky lze k pro­hledávání sortimentu i k nákupu výrobků použít elektronický obchod on-line na www.distrelec.cz.
(Distrelec)
 
Obr. 1. Osciloskop typu DSOX2012A s kvalitním displejem
 
Tab. 1. Klíčové charakteristiky osciloskopu DSOX2012A