Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Optiswirl 4200 – nový vírový průtokoměr firmy Krohne

Firma Krohne je významný světový výrobce přístrojů pro měření průtoku, výšky hladiny, tlaku, teploty a pro analýzu kapalin. V říjnu letošního roku uvádí na světový trh nový vírový průtokoměr OPTISWIRL™ 4200 pro měření průtoku kapalin, plynů a páry.

 

Použití vírových průtokoměrů

Vírové průtokoměry je možné použít zejména k měření průtoku plynů, páry i čistých kapalin. Vyznačují se obecně velkým měřicím rozpětím (poměr maximální a minimální měřené hodnoty), nevyžadují údržbu, a jsou-li správně navrženy a instalovány, jsou přesné a provozně spolehlivé. Základní měřicí funkcí je měření objemového průtoku média. Jestliže je současně měřen tlak a teplota média (zejména při měření průtoku plynů nebo páry), lze počítat hmotnostní průtok (u páry) nebo objemový průtok přepočtený na normální podmínky (u plynů). Vírový průtokoměr Optiswirl 4200 lze vybavit integrovaným snímačem tlaku (snímač teploty je součástí základního provedení) a přímo ve vyhodnocovací elektronice počítat hmotnostní průtok, množství tepla předaného parou nebo při měření průtoku plynů měřenou hodnotu přepočítávat na normální podmínky.
 

Vírový průtokoměr Optiswirl 4200

Vírový průtokoměr Optiswirl 4200 se skládá z tělesa snímače průtoku s překážkou (tělesem, za nímž se tvoří vírová stezka), vyhodnocovací elektroniky a v některých variantách ještě z integrovaného snímače tlaku měřeného média.
 
Těleso snímače je vyrobeno z korozivzdorné oceli 316L (na přání z materiálu Hastelloy) a obsahuje vírovou překážku, snímač vibrací způsobených odtrhávajícími se víry a integrovaný snímač teploty měřeného média. Těleso snímače může být v přírubovém provedení, v mezipřírubovém provedení nebo v přírubovém provedení s vestavěnými redukcemi pro snadnou montáž do již existujícího potrubí bez nutnosti upravovat jmenovitou světlost. Snímač vibrací využívá piezoelektrický měřicí princip.
 
Vyhodnocovací elektronika byla konstruována v souladu s požadavky SIL 2 podle normy IEC 61508, a vírový průtokoměr Optiswirl 4200 je proto možné použít v úlohách vyžadujících certifikaci SIL 2.
 
Při zpracovávání signálu jsou využívány nejmodernější postupy digitální filtrace AVDF (Advanced Vortex Frequency Detection), které zajišťují dokonalé potlačení rušivých signálů vznikajících v obtížných provozních podmínkách, a tím i přesné a spolehlivé měření bez výpadků.
 
Vyhodnocovací elektronika má dvouvodičové napájení po proudové smyčce, proudový a pulzní výstup a je standardně vybavena komunikací HART.
 
Parametry přístroje je rovněž možné nastavovat na dobře čitelném ukazateli se čtyřmi tlačítky. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu je k dispozici magnetické pero, které aktivuje magnetorezistory umístěné pod tlačítky a umožňuje měnit parametry bez otevírání krytu elektroniky.
 
Mimo základní funkce měření objemového průtoku vyhodnocovací elektronika také umožňuje měřit teplo předané sytou parou, teplo předané přehřátou parou, výpočet hmotnostního průtoku páry a přepočet objemového průtoku plynů na normální podmínky nebo hmotnostní průtok.
 
Vyhodnocovací elektronika je vybavena i proudovým vstupem 4 až 20 mA, ke kterému může být připojen externí snímač teploty s výstupem 4 až 20 mA. Je-li tento externí snímač teploty nainstalován za výměníkem tepla v potrubí vratného kondenzátu, může vyhodnocovací elektronika měřit energii předanou parou se zohledněním množství tepla ve vratném kondenzátu, který je odváděn zpět ke zdroji páry.
 
Vírový průtokoměr Optiswirl 4200 lze dodat v kompaktním provedení (vyhodnocovací elektronika tvoří se snímačem průtoku jeden celek) nebo v odděleném provedení (snímač průtoku a vyhodnocovací elektronika jsou vzájemně propojeny kabelem o délce až 50 m).
 
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu je k dispozici Optiswirl 4200 s certifikací ATEX v jiskrově bezpečném i v nevýbušném provedení.
 
Vírový průtokoměr Optiswirl 4200 ve standardním provedení se vyrábí se jmenovitými světlostmi v rozsahu DN15 až DN300 a pro tlaky až PN100. Nejvyšší teplota měřeného média je +240 °C.
 

Přehled dodávaných provedení

Na obr. 1 a obr. 2 jsou základní kompaktní provedení průtokoměru Optiswirl 4200C s integrovanou teplotní kompenzací; na obr. 1 v přírubovém provedení a na obr. 2 v mezipřírubovém provedení. Průtokoměry jsou vhodné pro měření objemového a hmotnostního průtoku syté páry, množství tepla předaného sytou parou, měření objemového průtoku plynů a měření objemového průtoku kapalin. Pro mezipřírubové provedení výrobce dodává speciální středicí kroužky pro bezproblémovou montáž do potrubí.
 
Na obr. 3 jsou průtokoměry Optiswirl 4200C s integrovaným snímačem tlaku pro měření objemového a hmotnostního průtoku syté páry i přehřáté páry, množství tepla předaného sytou a přehřátou parou a měření objemového průtoku plynů s přepočtem na normální podmínky; to vše s dvouvodičovým napájením po proudové smyčce. Vyhodnocovací elektronika má proudový vstup pro připojení externího snímače teploty, který měří teplotu vratného kondenzátu. Optiswirl 4200C v duálním provedení (obr. 4) má dva nezávislé snímače vibrací a dvě nezávislé vyhodnocovací elektroniky. Je vhodný tam, kde je vyžadována nejvyšší spolehlivost zajištěná redundancí nebo pro měření dvou rozdílných médií proudících jedním potrubím.
 
Optiswirl 4200F v odděleném provedení (obr. 5) je možné použít tam, kde je měřicí místo ve velké výšce nebo z jiných důvodů nepřístupné. Snímač průtoku je propojen s vyhodnocovací elektronikou kabelem o délce až 50 m. I v tomto případě lze použít průtokoměr s integrovaným snímačem tlaku pro měření množství tepla předaného parou nebo pro přepočet množství plynu na normální podmínky.
 
Optiswirl 4200C s vestavěnými redukcemi (obr. 6) umožňuje montáž do potrubí o jednu nebo dvě jmenovité světlosti větší, než je jmenovitá světlost měřicího úseku průtokoměru. Provozovatel získává výhodu snadné montáže a současně optimálního měřicího rozpětí (poměr maximální a minimální naměřené hodnoty).
 

Závěr

Optiswirl 4200 je nový, univerzálně použitelný vírový průtokoměr firmy Krohne s certifikací SIL 2 pro měření objemového průtoku páry, plynů i kapalin. Hlavní uplatnění najde při měření tepla předaného parou, měření průtoku technických i topných plynů s přepočtem na normální podmínky a při měření průtoku čistých nevodivých kapalin. Má dvouvodičové napájení a komunikaci HART a může být použit i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 
Prodej, záruční i pozáruční servis a kalibraci v České republice zajišťuje společnost Krohne CZ, spol. s r. o. Specialisté v kancelářích v Praze, Brně a Ostravě zájemcům pomohou s výběrem optimálního průtokoměru pro jakoukoliv úlohu.
 
Obr. 1. Průtokoměr Optiswirl 4200C v přírubovém provedení
Obr. 2. Průtokoměr Optiswirl 4200C v mezipřírubovém provedení
Obr. 3. Průtokoměry Optiswirl 4200C s integrovaným snímačem tlaku
Obr. 4. Vírový průtokoměr Optiswirl 4200C v duálním provedení
Obr. 5. Vírový průtokoměr Optiswirl 4200F v odděleném provedení s integrovaným snímačem tlaku
Obr. 6. Vírový průtokoměr Optiswirl 4200C s vestavěnými redukcemi