Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Optimismus na veletrhu Sensor+Test 2010

Pouze dvě haly, 11 a 12, obsadili vystavovatelé na veletrhu Sensor+Test 2010 (18. až 20. května) v Norimberku. Veletrh se tedy oproti předchozím rokům poněkud zmenšil. Celkem vystavovalo 509 vystavovatelů z 27 zemí na ploše 7 100 m2. Převažovaly stánky malých a středních firem, většinou německých. Pořadatele i vystavovatele potěšilo, že si veletrh prohlédlo přibližně 7 400 návštěvníků, tedy o hodně více než loni.
 

Oživení na trhu

 
Velký zájem o veletrh Sensor+Test ze strany návštěvníků považuje pořadatel veletrhu, AMA Fachverband für Sensorik, za důkaz oživení na trhu. Na své tiskové konferenci představil tento odborný svaz až překvapivě příznivé výsledky průzkumu, který uskutečnil mezi svými členskými firmami. Podle průzkumu obrat v oboru snímací a měřicí techniky již čtvrté čtvrtletí roste a zvýšil se již natolik, že v prvním čtvrtletí letošního roku překročil výši obratu v období před krizí, a podle předpokladů má růst i nadále (obr. 1). Odborný svaz pro senzoriku AMA představil také odbornou studii Sensor-Trends 2014,
ve které uvádí krátko- i střednědobé výhledy technického rozvoje v oblasti elektromechanických i plynových senzorů. Studie je k dispozici na webové stránce: www.amasensorik.de/media/2010_pm_ama_studie_sensortrends.doc.
 

Přednášky a tiskové konference

 
Sensor+Test 2010 byl provázen konferencí Sensoren und Messsysteme 2010, která se konala odděleně, v přednáškových místnostech. Přímo na výstavišti byla ještě dvě přednášková fóra pro firemní prezentace. Společnost Alstom zde např. představila své systémy používané k měření a zpracování dat v elektrárnách využívajících plynové turbíny v kombinaci s parními. Kombinované elektrárny jsou náročné na měřicí a snímací techniku, ale dosahují větší účinnosti (58 %). Energetická účinnost byla hlavním tématem letošního veletrhu Sensor+Test, a proto byla většina prezentací soustředěna na řešení vedoucí k úsporám energie.
 
Mnozí vystavovatelé využili účast na veletrhu k uspořádání tiskové konference o svých novinkách. Například firma Tyco představila svou nabídku senzorů polohy a seznámila se svými plány na inovace senzorů pro použití v automobilech a v letadlech. Pro dopravní prostředky vyvinula senzor na novém principu PLCD (Permanent magnetic Linear Contactless Displacement). Firma Mathworks zase uvedla, jaké nástroje a rozhraní jsou v programu MatLab k dispozici pro sběr dat z různých zařízení. Velmi názorně bylo demonstrováno programování jednotlivých kanálů pro přístup např. k osciloskopu, zvukové kartě nebo ke kameře a příklady následného zpracování naměřených hodnot.
 
Společnost GE Sensing&Inspection Technologies na své tiskové konferenci uvedla nový způsob snímání tlaku, který využívá ve svých senzorech. Metoda s názvem TERPS (Trench Etched Resonant Pressure Sensor) je založena na křemíkovém rezonátoru, jehož frekvence se mění působením tlaku.
 
Přímo do svého výstavního stánku pozvala novináře firma STS Sensors, která ve spolupráci s firmou SIS vyvinula speciální přístroj k měření tlaku ve velkých hloubkách oceánů. Přístroj se má uplatnit v projektu SUGAR (Submarine Gashydrat Reservoirs), jehož záměrem je těžit zemní plyn z ložisek ve velkých hloubkách a do vytěženého prostoru ukládat CO2, který produkují elektrárny a ostatní průmyslová zařízení.
 

Nabídka vystavovatelů

 
Na výstavní ploše se představili četní výrobci čidel OEM, která jsou určena k zabudování do strojů a zařízení. Také stánek Endress+Hauser byl zaměřen pouze na čidla OEM. Jiné firmy, jako Danfoss nebo Testo, zde prezentovaly svůj kompletní sortiment snímačů. K vidění tu bylo i mnoho firem nabízejících snímače pro specifické použití. Již méně se vyskytovaly hromadně vyráběné snímače. Mnoho firem každoročně přijíždí na veletrh Sensor+Test s nabídkou přístrojů a systémů pro sběr a zpracování údajů z měření. Vedle již zmíněné firmy Mathworks je pravidelným vystavovatelem společnost National Instruments se svou nabídkou virtuální instrumentace. Hodně o sobě dává vědět také firma Additive, která nepromarní žádnou příležitost k prezentaci a která letos svými předváděcími akcemi v podstatě ovládla fóra pro vystavovatele v obou halách.
 
Část haly 11 byla označena jako Action Area a vystavovatelé tu měli možnost předvést své produkty v provozu. Společnost National Instruments využila tuto příležitost k představení mobilních robotů (obr. 2) pro studentskou soutěž World Class. Pro soutěž je vybráno vždy dvacet studentů z technických univerzit, kteří v alpském hotelu po dobu pěti dnů v týmech programují pohyb, komunikaci i strojové vidění tak, aby robot splnil zadanou úlohu. Právě nyní mají studenti příležitost přihlásit se k příštímu ročníku soutěže, šanci mají i čeští studenti.
 
Příští rok se Sensor+Test 2011 uskuteční opět v Norimberku ve dnech 7. až 9. června 2011.
(ev)
 
Obr. 1. Obrat v oboru snímací a měřicí techniky od třetího čtvrtletí 2008
Obr. 2. Roboty pro studentskou soutěž World Class