Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Optické senzory s plastovými světlovody

Automa 10/2001

Marek Neruda, Jan David, Turck s. r. o.

Optické senzory s plastovými světlovody

Obr. 1.

Společnost Banner, přední světový specialista na optické senzory, vyrábí a dodává množství produktů vhodných pro různé průmyslové aplikace. Jedním z nich je čerstvá novinka, vysoce výkonný optický senzor D10 Expert. Základní senzor, určený pro připojení na plastové světlovody, pracuje s viditelným červeným světlem (vlnová délka 680 nm) a viditelným zeleným světlem (vlnová délka 525 nm).

Elektronika senzoru na bázi šestnáctibitového mikroprocesoru umožňuje realizovat množství nastavení vhodných pro náročné aplikace, např. snímání při kontrastu nižším než 1 %. Nastavování je velmi jednoduché díky přehlednému displeji. Požadované funkce lze nastavovat dvěma nastavovacími tlačítky „teach“ nebo dálkově pomocí externího vstupu, který současně může zabraňovat neoprávněným změnám v nastavení senzoru i externě blokovat tlačítka na senzoru.

Nastavování senzoru
K dispozici jsou jednoduché nastavovací sekvence:

  • Statická sekvence „teach“, která umožňuje postupné nastavení objektu do dvou provozních podmínek senzoru pro stav výstupu zapnuto (zap) a vypnuto (vyp) a jejich sejmutí tlačítkem „teach“.

  • Dynamická sekvence „teach“, která napomáhá snímat sérii provozních stavů objektů, a to přímo za provozu. Senzor vyhodnotí provozní stavy, vypočítá optimální hranice mezi spínáním („světlem“ a „tmou“) a nastaví citlivost na optimální hodnotu. V průběhu snímání pravidelně kontroluje a kompenzuje změny podmínek snímání během provozu.

  • Jednobodová statická sekvence „teach“, která nastaví senzor tak, že akceptuje pouze podmínku pro stav výstupu zap.

  • Ruční nastavení, určené pro doladění snímacích hranic. V dané aplikaci je možné stisknutím tlačítek + nebo – upřesnit zadané nastavení.

  • Spínání „světlem“ nebo „tmou“. V režimu „teach“ je možné nastavit mód snímání senzoru, a to aktivaci „světlem“ nebo „tmou“.

  • Externí dálkové nastavování využitím externího vstupu „teach“, resp. přivedením definované sekvence impulsů napětí. Externím vstupem lze rovněž zabránit neoprávněným změnám v nastavení senzoru blokováním tlačítek na senzoru.

Obr. 2.

Pro konfiguraci a zobrazení provozních a zadávaných hodnot slouží čtyřsegmentový dvoubarevně podsvícený displej. Červené podsvícení signalizuje režim „teach“, zelené provozní režim (run). Při ukončení nastavování v režimu „teach“ displej automaticky oznamuje výsledek nastavení – úspěšné zobrazením hlášení pass, neúspěšné zobrazením fail.

Ikony na LCD signalizují:

  • zvolený aktivní kanál (1 nebo 2),
  • blokování tlačítek teach,
  • zvolenou časovou funkci,
  • volbu spínání „světlem“ nebo „tmou“.

Senzor je vybaven dvěma žlutými LED, které indikují stav výstupu pro signalizaci aktivního kanálu.

Na výstupu senzoru jsou k dispozici dva výstupy, popř. kombinace jednoho dvouhodnotového a jednoho analogového výstupu. Dvouhodnotový výstup je NPN nebo PNP s maximálním spínacím proudem 150 mA. Analogový výstup je proudový 4 až 20 mA nebo napěťový 0 až 10 V. Časovou odezvu dvouhodnotového výstupu je možné volit z hodnot 50 µs, 200 µs, 1 ms a 2,5 ms, u analogového výstupu je to 1 ms.

Napájecí napětí senzoru závisí na vybraném typu senzoru (12 až 24 V DC nebo 15 až 24 V DC). Zvlnění může být do 10 %. Vnitřní obvody chrání senzor proti přepólování a tranzientnímu napětí.

Senzor je zabudován v hladkém černém pouzdru o tloušťce 10 mm, vyrobeném ze slitiny ABS a polykarbonátu. Polykarbonát je rovněž použit na kryt displeje.

Stupeň krytí je IP50 a přípustná teplota okolí se může pohybovat v rozsahu –20 °C až +55 °C.

Obr. 3.

Senzor se montuje přímo na 35mm lištu DIN nebo pomocí montážní úchytky, dodávané se senzorem. Elektricky je možné senzor připojit k nadřízené jednotce šestižilovým kabelem délky 2 nebo 9 m nebo šestipinovým konektorem picoprox.

Pro vedení světla je k dispozici množství plastových světlovodů, včetně různých konstrukcí koncovek.

Snímač se uplatní především při kontrole okrajů tkaniny, detekci výšky plochých objektů (např. CD apod.), kontrole značek a potisku, hran součástek, při počítání prolétajících částic (kuliček, šroubů) apod.

Více informací o nové řadě optosenzorů D10 Expert naleznou zájemci v brožuře D10 Expert nebo v katalogovém listu senzoru. Kompletní nabídka optických senzorů společnosti Banner včetně podrobných technických informací je obsažena v katalogu Optosenzory 2001 nebo na CD ROM. Společnost Turck, s. r. o., v rámci svých služeb a servisu zajistí bezplatný návrh řešení a jeho vyzkoušení u zákazníka.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.bannerengineering.com