Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Optická tlačítka

Automa 10/2000

Jan David,
Turck s. r. o.

Optická tlačítka

Obsluha manipulující s nebezpečnými stroji je často nucena používat bezpečnostní zařízení, které pro uvedení stroje do chodu vyžadují aktivaci dvou tlačítek současně. Během jediné směny je často nutné stisknout tato tlačítka stokrát i vícekrát. To může vést i k závažným zdravotním komplikacím. Pro vyloučení těchto komplikací vyvinula společnost Banner Engineering optická tlačítka Opto-Touch™. Tato tlačítka nevyžadují ke svému sepnutí fyzický tlak. Obsluha prstem nebo dlaní přeruší paprsek jednocestné závory a tím sepne výstup tlačítka. Díky dokonale ergonomickému tvaru může obsluha tlačítka ovládat i v rukavicích. Tlačítka jsou před poškozením chráněna krytem.

Obr. 1.

Tlačítka je možné používat samostatně nebo současně se systémem bezpečnostního dvouručního ovládání Duo-Touch®.

Systém bezpečnostního dvou- ručního ovládání DuoTouch
Systém je určen k vyloučení úrazu obsluhy nebezpečných strojů, u kterých je možný přístup např. k otočným částem strojů, raznicím lisů atd. Způsob dvouručního ovládání nutí obsluhu držet ruce v průběhu pracovního cyklu mimo nebezpečnou zónu. Dvě ovládací optická tlačítka musí být umístěna tak, že zajistí jednoduchou a bezpečnou obsluhu bez velké námahy, zároveň však zamezí případnému náhodnému spuštění stroje. Systém zajistí sepnutí výstupu, jsou-li obě tlačítka aktivována po dobu alespoň 500 ms. Není-li některé z tlačítek během pracovního cyklu aktivováno, cyklus je tím přerušen a může začít opět teprve tehdy, jsou-li obě tlačítka nejprve uvolněna a potom znovu aktivována.

Systém je dodáván v kompletní sadě, která zahrnuje tyto komponenty:

  • bezpečnostní relé Duo-Touch, typ ES-FL-2A,
  • dvě tlačítka Opto-Touch s reléovým nebo tranzistorovým výstupem,
  • dva ochranné kryty (standardně v černé barvě, ostatní barvy na přání).

Systém odpovídá podmínkám evropské normy EN 574 pro dvouruční ovládání. V České republice byl systém certifikován v SZÚ Brno, který na zařízení vydal certifikát typu č.: B-30-01389/98.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz