Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Oprava

V článku Seminář o systému Foundation Fieldbus s živou ukázkou v Brně, zveřejně­ném v čísle 1/2011, str. 60, je chybou redak­ce zkomolené jméno reprezentanta společnosti Yokogawa a místopředsedy regionálního mar­ketingové orgánu sdružení Fieldbus Foundati­on, jímž je Ing. Jozef Schulc. Nikoliv Schultz, jak bylo uvedeno. Panu Schulcovi i čtenářům se omlouváme.

redakce