Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

OPC Foundation rozšiřuje OPC UA o popis analyzátorů

Organizace OPC Foundation vydala kon­cept dokumentu Analyzer Devices Integra­tion (ADI) Specification (specifikace OPC ADI), jímž nabízí zejména farmaceutickému průmyslu společný datový model popisují­cí provozní a laboratorní analyzátory. Doku­ment je výsledkem práce početné pracovní skupiny, v níž jsou zastoupeni reprezentanti velkých farmaceutických a potravinářských společností, dodavatelů analytické techniky a řídicích systémů i systémových integráto­rů. Specifikace OPC ADI představuje logické rozšíření specifikací řady OPC UA (Unified Achitecture). Funguje jako informační mo­del pro analyzátory a umožňuje dosáhnout interoperability zařízení od různých výrobců skutečně způsobem plug-and-play. Zahrnuje několik typů analyzátorů, včetně spektrome­trů a analyzátorů rozměrů unášených částic. Pracovní skupina OPC ADI nyní pracuje na dalším zpřesňování dokumentu a na přidání dalších typů analyzátorů, přičemž cílem je vydat specifikaci OPC ADI ve finálním zně­ní v druhé polovině roku 2009. Ve výsledku analyzátory již nebudou izolovanými proprie­tárními zařízeními, ale budou schopny snadno spolupracovat s celým systémem závodu me­todu otevřené komunikace v rámci OPC UA, stejně jako jiné provozní přístroje.
[ARCwire, 13. února 2009.]

(sk)